عملیات نظامی گریلاهای کردستان در برابر گروهی از کنتراگریلاهای ترکیه

نیروهای مدافع خلق موسوم به ه.پ.گ در استان سَرحَد باکور کردستان در برابر گروهی از کنترا گریلا عملیات نظامی انجام داد

نیروهای مدافع خلق موسوم به ه.پ.گ در استان سَرحَد باکور کردستان در برابر گروهی از کنترا گریلا عملیات نظامی انجام داد.

 

مرکز اطلاعآرسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ با انتشار بیانیهآای کتبی اعلام کرد:" در راستای گام پیروزی انقلابی مختص به استان سَرحَد، نیروهای ما روز( ٨ مارس/١٧ اسفند) سال جاری ساعت ١۶:٣٠ به وقت محلی در خط مرزی شهر ایدر گروهی از کنترا گریلاهای دولت ترکیه را هدف حملات قرار دادند. در این عملیات بطور مشخص یک کنترا گریلا به هلاکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

 

همچنین گریلاهای ما روز(٧ مارس/١۶ اسفند) سال جاری ساعت ١٢ به وقت محلی در منطقه چَلِه استان جولمِرگ باکور کردستان مقابل نظامیان دولت ترکیه عملیات نظامی انجام دادند.

 

در این عملیات بیشتر مواضع دشمن منهدم شده است. درباره آمار دقیق تلفات نظامیان دولت ترکیه اطلاعاتی در دست نمی‌باشد".