شهدای ٣ اسفند، روژهلات را وارد مرحله نوینی از مبارزه، سازماندهی و پویایی سیاسی نمودند

​​​​​​​"... با توجه به این حافظه‌ی انقلابی که در طول این چند دهه در میان خلق کرد شکل گرفته، خلق کرد هرچه بیشتر به پدید آمدن پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی واحد حول محور جنبش آپویی و به رهبری انقلابی بزرگ عبدالله اوجالان و نظرگاه بزرگ سوسیالیستی او نزدیک می‌شود"

مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک به مناسبت قیام تاریخی سوم اسفند ١٣٧٧ بیانیه‌ای کتبی منتشر کرده است. پژاک از قیام سوم اسفند به عنوان مرحله‌ی نوین پویایی سیاسی و سازمانی در این بخش از کردستان نام برده و از شهیدان این مرحله با احترام یاد کرده است.

متن بیانیه پژاک به این شرح است:

"دو دهه از سالگرد قیام سوم اسفند ۱۳۷۷ در پشتیبانی و حمایت از رهبر آپو در شرق کردستان می‌گذرد. قیامی که نشان از ورود به مرحله‌ای نوین از پویایی سیاسی و سازمانی در شرق کردستان داشت و اینگونه نیز شد. اکنون نیز وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت حاکم بر ایران هر روز بیش از پیش بحرانی است و همزمان اعتراضات و اعتصابات مردمی به شکلی گسترده در حال بروز و گسترش است. نمونه‌های آغازین این نوع اعتراضات مدنی در شرق کردستان پس از سرکوب‌ها و قتل‌عام‌های انقلابیون و احزاب چپ و دمکراتیک در دهه‌ی ۶٠ خورشیدی در اعتراضات و راهپیمایی‌های گسترده ی ١٣٧٧ در سوم اسفند در پشتیبانی و اعتراض به اسیر شدن رهبر عبدالله اوجالان پدید آمد.

 

اهمیت این اعتراضات در این است که فضای سیاسی و اجتماعی دهه‌ی ٧٠ خورشیدی سراسر سرشار از ناامیدی، عدم وجود آرمان و هدف و انفعال گسترده در میان روشنفکران جامعه‌ی کرد بود. این فضا بازخورد سرکوب‌ها و قتل‌عام‌های پساانقلاب بود. پساانقلاب فضایی سهمگین و گستره‌ای از ناباوری به انقلاب و احزاب و سیاست و سیاسیون کردی را در ذهن خلق کرد شرق کردستان شکل داده بود.

 

بروز و وجود خلا یکی از ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی در میان خلق شرق کردستان در این دهه بود. در این خلا بود که جستجویی برای چاره‌یابی و گذار از این فضا شکل گرفت. آشنایی خلق شرق کردستان با جنبش آپویی به ابتدای دهه‌ی ٧٠ باز می‌گردد. در این میانه جرقه‌های از امید و یافتن پیشاهنگ انقلابی در وجود رهبر عبدالله اوجلان در این ایام بروز نمود.

 

بدین سبب زمانی که رهبر آپو در چارچوب توطئه‌ای بین‌المللی اسیر گردید، خلق شرق کردستان به نشانه‌ی اعتراض به این موضوع خیابان را به صحنه‌ای برای نارضایتی و اعتراضات خود مبدل نمودند. این اعتراضات نمود بارز شنیدن صدا و گفتارهای سوسیالیستی و آزادیخواهانه‌ی جنبش آپویی به رهبری عبدالله اوجالان بود. سرکوب‌های گسترده در شرق کردستان نشانه‌ی این موضوع است که اعتراضات رویداده برای مقامات حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی غیر قابل پیش‌بینی بوده است. حاکمان پایتخت‌نشین با اشاعه و گسترش فضایی اصولگرا و اصلاح طلب بدین باور بودند که فضای سیاسی شرق کردستان را تصاحب کرده‌اند. از جانب دیگر سرکوب گسترده و به حاشیه رانده‌ شدن احزاب و سازمانهای سیاسی شرق کردستان به این امید حکام اقتدارطلب جمهموری اسلامی بیشتر دامن زد.

 

امروز نیز با توجه به این حافظه‌ی انقلابی که در طول این چند دهه در میان خلق کرد شکل گرفته، خلق کرد هرچه بیشتر به پدید آمدن پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی واحد حول محور جنبش آپویی و به رهبری انقلابی بزرگ عبدالله اوجالان و نظرگاه بزرگ سوسیالیستی او نزدیک می‌شود.

 

در بیستمین سالگرد قیام سوم اسفند ۷۷ یاد و خاطره همه شهدایی که با نثار جان خویش نقطه عطفی را در مبارزات شرق کردستان رقم زدند و این بخش از کردستان را وارد مرحله نوینی از مبارزه، سازماندهی و پویایی سیاسی نمودند گرامی داشته و جهت ادامه راه آزادی با آنها تجدید میثاق می‌نماییم."