شهروندان مخمور:با حمله مقابل عَفرین خلق کُرد از بین نمی‌رود

هزاران تن از شهروندان در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی(مخمور) حملات اشغالگرانه دولت ترکیه در برابر کانتون عفرین روژاوا را محکوم کردند

هزاران تن از شهروندان در کمپ پناهندگان شهید رستم جودی(مخمور) حملات اشغالگرانه دولت ترکیه در برابر کانتون عفرین روژاوا را محکوم کردند.

 

هزاران تن از شهروندان کمپ شهید رستم جودی اعم از دانش آموزان، معلمان و و دیگر ساکنان این کمپ بمنظور حمایت از مقاومت تاریخی عَفرین اقدام به راهپیمایی اعتراضی کرده و با برگزاری مراسم در مقابل مرکز فرهنگ و هنر مخمور، به مبارزان درود فرستادند.

 

اسحاق کارا یکی از معلمان کمپ در این مراسم اظهار داشت:" همه شهروندان عَفرین از پیر و جوان در برابر اشغالگری دولت ترکیه در حال مقاومت می‌باشد.

 

سکوت در برابر حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به مثابه حمایت و همکاری با اوست. با حمله به عفرین می خواهند خلق کرد را از بین ببرند و سیستم خودمدیریتی دمکراتیک در روژاوا را نابود کنند. اما همه باید این واقعیت را به خوبی بدانند که دولت استعمارگر ترکیه نیز همانند تبهکاران داعش در کوبانی شکست خواهد خورد و نابود می‌شود.