صدها کردستانی در خارج از میهن برای صیانت از اوجالان دست به اعتصاب غذا زدند

کردستانی‌های اروپا برای پایان دادن به حصر رهبر خلق عبدالله اوجالان در چندین شهر دست به اعتصاب غذا زده‌اند

در شهرهای کلن، برلین و شتوتگارت آلمان برای حمایت از آزادی عبدالله اوجالان، کردها اعتصاب غذا کردند.

 

بالغ بر٨۵ نفر از کردهای ساکن کلن در مقابل کلیسای دوم اعتصاب غذا کرده‌اند. نورسل آیدوغان و توغبا هزر، یوکسل کوچ رییس مشترک کنگره دمکراتیک کردها در اروپا و همچنین خلیل خمگین هنرمند کردستانی در این فعالیت اعتراضی شرکت کرده‌اند.

کردهای ساکن در شهر برلین هم با مشارکت سیبل یگیل آلپ نماینده سابق ه.د.پ اعتصاب غذا کردند. شرکت کنندگان در این تحصن خواستار رفع فوری حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان شدند.

همزمان در شهر شتوتگارت آلمان هم اعتصاب غذای ده روزه اعلام شد. لقمان هدیل سخنگوی اعتصابگران از مطالبات لیلا گووَن اعلام حمایت کرد.

 

از سوی دیگر بیش از ٣٠ کردستانی در شهرهای مارسی، مونت‌پولیه، ماریگنان و دراگوئینگان کشور فرانسه از ساعت ٩:٣٠ صبح دیروز در مقابل ساختمان استانداری مارسی دست به اعتصاب غذا زدند.

 

در شهر لیماسول قبرس هم اعتصاب غذای چهار روزه‌ای آغاز شده است. این فعالیت اعتراضی در مرکز فرهنگی کرد در محله تیوفیلوس برگزار می‌شود.

در شهر آتن پایتخت یونان هم با همین منظور کردها دست به اعتصاب غذا زدند. لزگین سرحد مدیر مرکز فرهنگی کردستان با یادآوری حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان بر گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های اعتراضی برای آزادی اوجالان تأ‌کید کرد.

 

در شهر وین پایتخت اتریش هم کردها با هدف پایان بخشیدن به حصر اوجالان اعتصاب غذا کردند. این فعالیت جمعی هم با مشارکت ٣٠ کردستانی شروع شده و تا ٢٠ روز دیگر ادامه خواهد یافت.