عامل کشتار روبوسکی به سمت ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه منصوب شد

در حالی که خانواده قربانیان کشتار روبوسکی در شمال کردستان همچنان خواهان اجرای عدالت هستند، یاشار گولر، تصمیم گیرنده قتل عام روبوسکی، به سمت ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه منصوب شد

در حالی که خانواده قربانیان کشتار روبوسکی در شمال کردستان همچنان خواهان اجرای عدالت هستند، یاشار گولر، تصمیم گیرنده قتل عام روبوسکی، به سمت ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه منصوب شد.

 

در پی انتصاب خلوصی آکار رئیس ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه به وزارت دفاع این کشور، اردوغان یاشار گولر، فرمانده نیروهای زمینی ارتش ترکیه را به سمت ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه منصوب کرد.

یاشار گولر روز ٢٨ دسامبر سال ٢٠١١ زمانیکە فرمانده نیروهای زمینی ارتش ترکیە بود، دستور کشتار روستانشینان روبوسکی را صادر کرد.

پس از آن جنگندەهای رژیم ترکیە بە فرمان نجدت اوزل رییس ستاد فرماندهی ارتش بر فراز روستای روبوسکی از توابع شرنخ بە پرواز در آمدند و منطقه را بمباران کردند. در جریان این حملات ٣۴ نفر جان خود را از دست دادند. هفدە تن از قربانیان این جنایت نوجوان بودند.

 

قتل عام روبوسکی واکنشهای زیادی بە دنبال داشت اما تاکنون هیچیک از مسئولان این جنایت معرفی و یا محاکمه نشدەاند.