عثمان بایدمیر بازهم بازداشت شد

سنخگوی حزب دمکراتیک‌ خلق‌ها عپمان بایدمیر یک‌بار دیگر از سوی دادستانی جهموری ترکیه در شهر ازمیر بازداشت شده است

سنخگوی حزب دمکراتیک‌ خلق‌ها عپمان بایدمیر یک‌بار دیگر از سوی دادستانی جهموری ترکیه در شهر ازمیر بازداشت شده است

 

اعلام شد که از شب گذشته عثمان بایدمیر نماینده شهر اورفا در مجلس ترکیه و سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر ازمیر بازداشت شده و تا لحظه تنظیم این خبر همچنان در بازداشت است.

 

از قرار معلوم امروز ساعت ٩ به وقت محلی بازجویی از عثمان بایدمیر از طریق دوربین‌های مدار بسته صورت خواهد گرفت.