عدم رسیدگی به وضعیت زندانی عقیدتی اهل سنت و پیشگیری از انتقال وی به بیمارستان

حمزه درویش زندانی عقیدتی اهل سنت به دلیل داشتن بیماریهای روحی وروانی و افسردگی شدید نیاز به رسیدگی پزشکی دارد.

حمزه درویش زندانی عقیدتی اهل سنت به دلیل داشتن بیماریهای روحی وروانی و افسردگی شدید نیاز به رسیدگی پزشکی دارد.

 

بنا به گفته ی دوستان و خانواده ی وی علی رغم وضعیت روحی و روانی بسیار نامناسب وی مسئولین زندان از انتقال او به بیمارستان و رسیدگی پزشکی ممانعت به عمل می آورند.

 

حمزه درویش زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشود.

 

مسئولین زندان به جای رسیدگی به وضعیت پزشکی وی،او را به سلول انفرادی منتقل کرده تا با جدا نگه داشتن او از سایر زندانیان صورت مسئله را پاک کنند.

 

این زندانی عقیدتی در دادگاهی فرمایشی و بدون داشتن حق استفاده از وکیل به ۱٨ سال زندان تعزیری محکوم شده که؟باید ۱۵ سال از محکومیتش را بگذراند.

 

وی پس از دادگاه فرمایشی دچار افسردگی شدید شده و به گفته ی پزشکان نیاز به درمان فوری دارد.