علمای ایزدی به دیدار مبارزان ی.ب.ش و ی.ژ.ش رفتند

هیئتی از علما و ریش‌سفیدان شنگال به دیدار مبارزان ی.ب.ش و ی.ژ.ش رفتند. مظلوم شنگالی و زردشت شنگالی از فرمانده‌هان این نیروها از آن‌ها استقبال نمودند.

  در زمان حمله تبهکاران داعش به شنگال بسیاری از مناطق مقدس ایزدیان را تخریب کردند. در همین رابطه نیروهای ی.ب.ش و ی.ژ.ش برای بازسازی این مراکز همکاری‌های بسیاری انجام داده بودند.

  هیئتی که با فرمانده‌هان ی.ب.ش و ی.ژ.ش دیدار کردند در این رابطه سخن گفتند.

  مظلوم شنگالی از فرمانده‌هان ی.ب.ش اعلام کرد، " تبهکاران داعش آگاهانه به تخریب مراکز مقدس ایزدیان پرداختند. این مراکز عقل، دانش، واقعیت، فرهنگ و اخلاق جامعه هستند. با این حملات خواستار نابودی جامعه‌ی ما در ابعاد فیزیکی، فرهنگی، باوری و اخلاقی بودند. ما محافظان ایزدخان هستیم. نیروهای ی.ب.ش و ی.ژ.ش به هر شکلی به جامعه‌ی خویش خدمت خواهند کرد، چه بازسازی مراکز مقدس و یا هر خدمت دیگری باشد هر آنچه‌ که از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد. "

  این هیئت همکاری نیروهای ی.ب.ش و ی.ژ.ش را سپاس گفته و حمایت خود را از مبارزان اعلام کردند.

  سپس این هیئت به آرامگاه شیخ محمود رفتند که تبهکاران داعش آن را تخریب کرده بودند.

  مام فخرا به نمایندگی این هیئت اعلام کرد، " از مبارزان خاک مقدس سپاس گذاریم که تا به امروز به ما یاری رسانده‌اند." وی از تمامی شنگالیان درخواست کرد به شنگال بازگشته تا بار دیگر آن را آباد نمایند.