عملیات نظامی در باگوک

در دو روز گذشته ارتش اشغالگر ترکیه در عرصه‌ی باگوک عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، در دو روز گذشته ارتش اشغالگر ترکیه در کوهستان باگوک در نصبین واقع در مردین عملیات نظامی گسترده‌ای را آغاز کرده است.

  خودروهای زرهی و هزاران ارتشی ترکیه در این عملیات نظامی جای گرفته‌اند. منابع محلی اعلام کردند، این عملیات از گلیه مارن آغاز شده در روستاهای سداری، ‌خربه مشکا و بابده ادامه یافته و گسترش می‌یابد.