عملیات نظامی در سلوپی: باغ و زمین‌های کشاورزی به خاکستر مبدل شدند

پس از عملیات نظامی ارتش اشغالگر ترکیه در روستای زدگا در سلوپی آتش سوزی رویداد. در نتیجه‌ی این آتش سوزی زمین‌های کشاورزی به خاکستر مبدل شدند.

  در روستای زدگا در سلوپی واقع در شرنخ عملیاتی نظامی با مشارکت تعداد بسیاری از نظامیان ترکیه انجام شد. پس از این عملیات نظامی، زمین و مزارع اهالی منطقه آتش گرفتند و تمامی به خاکستر مبدل شدند.

  سربازان از خاموش کردن آتش جلوگیری کردند

  اهالی منطقه اظهار داشتند، هنگامیکه آتش به مزارع آن‌ها رسیده است، سعی در خاموش کردن آن بودەاند اما با ممانعت نیروهای نظامی روبرو شدند. همچنین اعلام کردند، به فرمانداری مراجعه کرده و سپس یگانی آتش نشانی آمدەا و آتش را خاموش کردەاند.