عملیات گریلایی در زاپ، چارچلا و خاکورک: ۱۰ ارتشی کشته شدند

شب گذشته ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار علیه ارتش اشغالگر ترکیه عملیاتهایی را به انجام رساندند. در نتیجه‌ی این عملیاتها حداقل ۱۰ ارتشی کشته شدند.

  در ساعات شب گذشته نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در برابر اقدامات نابودگر و اشغالگرانەی دولت ترکیه در جنوب کردستان عملیاتهایی را به انجام رساند.

  نیروهای گریلا درهرگل واقع در زاپ، تپه بای واقع در چارچلا و تپه شهید ساریا در خاکورک عملیات‌هایی را به انجام رساندند. در نتیجەی این عملیات‌ها حداقل ۱۰ ارتشی کشته شدەاند.

  تاکنون مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ دربارەی این عملیات‌ها اطلاعیەای منتشر نکرده است.