عملیات گریلایی در مناطق آمد، چولک، جولمرگ، شرنخ و وان

گزارش مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق حاکی از انجام عملیات گریلایی علیه مواضع ارتش ترکیه در مناطق آمد، چولک، جولمرگ، شرنخ و وان است

گزارش مرکز مطبوعات و اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق حاکی از انجام عملیات گریلایی علیه مواضع ارتش ترکیه در مناطق آمد، چولک، جولمرگ، شرنخ و وان است.

 

در حملات روز جمعه به مواضع ارتش در شمذینان و چارچلا واقع در ایالت جولمرگ یک نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدەاند.

 

نیروی مدافع خلق همچنین از حمله به کانتینرهای محل اقامت نیروهای ضدگریلا طی روز چهارشنبه در اطراف شهر وان خبر داده و می‌گوید روز جمعه نیز یک کامیون حامل ملزومات یک پایگاه نظامی در درەی ماسیروی وان به آتش کشیده شده و راننده آن پس از بازجویی رها شده است.

 

این گزارش حاکیست بعد از ظهر پنجشنبه در یک محلەی شهر جزیر نیز حمله به یک دستگاه خودروی زرهی موجب جراحت پنج نظامی سرنشین آن شده است. نیروهای امنیتی با یورش به این محله شماری از ساکنین بومی را دستگیر کردەاند.

 

از سویی عملیات ارتش در منطقەی شهریبان از توابع شرنخ در روز جمعه منجر به درگیری شده و در تپەی "درنجە" دو ارتشی کشته شدەاند.

 

در بخش مربوط به درگیری‌های چولک و آمد نیز ه.پ.گ از مرگ و جراحت دو افسر طی روز پنجشنبه در اطراف روستای "گماول" چولک و کشته شدن یک نظامی طی روز ششم آگوست در هزروی آمد خبر داده و می‌گوید ساکنین این روستاها نیز توسط نیروهای ارتش مورد اذیت و آزار قرار گرفتەاند.

 

نیروی مدافع خلق که جزئیات عملیات ارتش را نیز منتشر کرده است ضمن تأئید خبر بمباران برخی از مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان در روزهای جمعه و شنبه می‌گوید اراضی جنگلی درسیم هم در اثر این حملات آتش گرفته است.