عمو و برادرزاده‌ای که برای آزادی به پ.ک.ک ملحق شدند

حزب کارگران کردستان در حالی به سالگرد چهل سالگی خود نزدیک می‌شود که به یک جنبش بین‌المللی و موثر در خاورمیانه بدل شده است.

حزب کارگران کردستان در حالی به سالگرد چهل سالگی خود نزدیک می‌شود که به یک جنبش بین‌المللی و موثر در خاورمیانه بدل شده است. پ.ک.ک با اینحال همچنان یک حزب کردستانی نیز باقی مانده که جوانانی از اقصی نقاط این سرزمین در صفوف آن مبارزه می‌کنند. گزارشی از یک عمو و برادزاده اهل اورمیه که تصمیم گرفتەاند در پ.ک.ک برای آزادی بکوشند.

 

قهرمان چیچک بوتان و آگر برخودان که عمو و برادرزاده هستند می‌گویند پس از اعدام یکی از فامیل آنها توسط حکومت ایران که عضو پژاك بود، به حزب کارگران کردستان ملحق شدەاند تا برای آزادی مبارزه کنند.

 

آگر برخودان از اهالی اورمیه می‌گوید حکومت ایران سیاست انکار، امحا و همگون‌سازی فرهنگی را در برابر کردها در پیش گرفته است؛ آنچه که او نمی‌توانست آنرا تحمل کند.

 

او می‌گوید در واکنش به ظلم ایران و دیگر کشورهای منطقه بود که تصمیم گرفت به همراه عموی خود به پ.ک.ک ملحق شود و برای حقوق مردمش مبارزه کند.

 

آگر برخودان با اشاره به وجود حس رفاقت و همراهی و همدلی میان گریلاهای کردستان، دروغ‌پردازی‌های رسانەهای دولتی ایران را بازگو می‌کند که می‌خواهند گریلاها را ضد مردمی و مجرم معرفی کنند.  او می‌گوید زندگی گریلایی را دوست دارد و فداکارانه برای آزادی خواهد کوشید.

 

قهرمان چیچک بوتان، عموی او نیز می‌گوید وقتی با برادر زاده خود تصمیم گرفتند به پ.ک.ک ملحق شوند به این فکر می‌کردند که چرا کردها باید در چهار بخش کردستان مورد کشتار و سرکوب قرار بگیرند. 

 

او می‌گوید سکوت در این وضعیت ممکن نبود و باید به وظیفه انقلابی خود عمل می‌کردند؛ برای همین به کوهستان آزاد و میان گریلاها رفتند. چیچک بوتان می‌گوید جوانانی که در معرض اعتیاد و فحشا قرار گرفته و رژیم سعی می‌کند آنها را به جاسوسی وادارد می‌توانند در قامت گریلا علیه تباهی مبارزه کنند.