فعالیت تبلیغاتی انتخابات در جنوب کردستان آغاز شد

احزاب و جریانهای سیاسی فعالیت تبلیغاتی را برای ورود نامزدهای خود به مجلس عراق آغاز کردند. انتخابات مجلس عراق روز ١٢ مه/٢٢ اردی‌بهشت برگزار خواهد شد

احزاب و جریانهای سیاسی فعالیت تبلیغاتی را برای ورود نامزدهای خود به مجلس عراق آغاز کردند. انتخابات مجلس عراق روز ١٢ مه/٢٢ اردی‌بهشت برگزار خواهد شد

 

به گفته کمیسیون عالی انتخابات عراق، تبلیغات نامزدها از شامگاه یکشنبه شب (١۴ آوریل) در سرتاسر عراق و جنوب کردستان شروع شده است.

 

جریانهای سیاسی خود را برای انتخابات مجلس عراق آماده کرده‌اند، در این راستا از شامگاه گذشته تصاویر متعلق به جریانهای سیاسی و نامزدهای ورود به مجلس در خیابان‌های اصلی و مراکز تبلیغاتی نصب شدند.

 

۵٣٠ نامزد از جنوب کردستان برای تعیین ۴۶ نماینده در مجلس عراق با هم به رقابت می‌پردازند.

 

از استان سلیمانیه ١٨ نماینده، هولیر ١۵، کرکوک ١٢ و از دهوک ١١ نماینده با اکثریت آرای مردم به مجلس راه خواهند یافت.

 

انتخابات پارلمان عراق روز ١٢ ماه مه/ ٢٢ اردی‌بهشت برگزار خواهد شد و برای راهیابی به این دور مجلس یک‌هزار و ٩٨٢ نامزد برای ورود به مجلس در انتخابات شرکت خواهند کرد. در این انتخابات ٣٢٩ نماینده به ششمین دوره پارلمان عراق راه خواهند یافت.