فعال مدنى انجمن رونان شهر مريوان از سوی اطلاعات ربوده شد

نیروهای سرکوبگر اطلاعات مریوان عصر روز گذشته یکی از فعالان مدنی به نام "ادریس شریفی" را در محل کار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. از سرنوشت ادریس شریفی تا لحظه تنظیم خبر هیچگونه خبری در دست نیست.

تشدید جو نظامی بر مریوان با حضور مزدوران محلی مسلح در سطح شهر از یکسو و بازداشت فعالان مدنی از سوی دیگر همچنان ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری کردها بشدت نگران است و در این راستا اقدام به فشار بر نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد کرده است

 

نیروهای سرکوبگر اطلاعات مریوان عصر روز گذشته یکی از فعالان مدنی به نام "ادریس شریفی" را در محل کار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. از سرنوشت ادریس شریفی تا لحظه تنظیم خبر هیچگونه خبری در دست نیست.

 

انجمن رونان تاکنون بصورت رسمی بیانیه‌ای راجع به ربودن این عضو خود و سرنوشت وی منتشر نکرده است.