قطعنامه پایانی رایزنی اتحاد ملی کردستان منتشر شد

نتایج نشست دو روزه رایزنی اتحاد ملی کردستان با صدور قطعنامه اعلام گردید. در قطعنامه تصریح شد که تا زمان برگزاری کنگره ملی کُرد فعالیت‌های رایزنی تداوم می‌یابند

نتایج نشست دو روزه رایزنی اتحاد ملی کردستان با صدور قطعنامه اعلام گردید. در قطعنامه تصریح شد که تا زمان برگزاری کنگره ملی کُرد فعالیت‌های رایزنی تداوم می‌یابند

نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان با ابتکار کنگره ملی کردستان (ک.ن.ک) در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه/۲۴ و ۲۵ تیرماه با حضور ۳۵۰ نماینده احزاب و نهادها و شخصتیهای هر چهار بخش کردستان در شهر سلیمانیه برگزار گردید. دیروز نتایج این نشست دوروزه منتشر شد و در آن بر این مهم تصریح شده که رایزنی برای برگزاری ملی کُرد بدون وقفه ادامه خواهند یافت.

 

کنگره ملی کردستان پس از دو ماه تدارکات و دیدار با احزاب، نیروها، روشنفکران و معتمدین کُرد هر چهار بخش کردستان سرانجام نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان را برگزار کرد.

 

در قطعنامه ۱۰ ماده‌‌ای پایانی نشست تصریح شده که دومین نشست رایزنی ملی برگزار خواهد شد و سپس فعالیت‌های لازمه برای برگزاری کنگره ملی کُرد آغاز می‌گردند. در قطعنامه تأکید شد که فعالیت برای اتحاد ملی با ابتکار کنگره ملی کردستان ادامه یابند.

 


نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان از تمام احزاب و جریانهایی که به هر دلیلی در نشست مذکور شرکت نکرده بودند خواسته تا در نشست‌های آتی رایزنی ملی فعالانه شرکت نمایند. در بخش دیگری به موضوع تقسیم کردستان از سوی نیروهای استعمارگر منطقه و بین‌المللی در پیمان سایکس-پیکو و پیمان لوزان را خاطرنشان کرده و از مبارزه و قیامهای خلق کُرد در هر چهار بخش کردستان برای کسب آزادی سخن به میان آمده است. در قطعنامه تصریح شده که مبارزه کردها در چهار بخش کردستان دستاوردهای بزرگی را با خود به همراه داشته است.

در قطعنامه ۱۰ ماده‌ای آمده است:


۱-    تمام احزاب سیاسی، نمایندگان سازمانها و شخصیتهای حاضر در نششت رایزنی ملی کردستان دیدگاه و نظر خود را در رابطه با اتحاد ملی و راهکارهای لازمه بیان نمودند و بر انجام وظایف تاریخی خود در این راستا تأکید نمودند.


۲-    حاضرین در نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان تصریح کردند که فعالیت به این نشست محدود نگردد و تا فراهم نمودن و برگزاری کنگره ملی کُرد فعالیت مستمر از سوی کنگره ملی کردستان ادامه یابد.


۳-    از ضعف‌ها و مسائل گذشته تجربه بگیریم و در برابر تکرار ضعف ایستادگی نماییم. در این راستا فعالیت مذکور باید با گامهای اساسی و گفتگو و تفاهم ادامه یابند.


۴-    نشست رایزنی مصمم است که مرحله دوم رایزنی‌ها را در رابطه با تعین مفاد اساسی اتحاد ملی و گفتگو و کسب نتیجه در رابطه با آنها را برگزار نماید.


۵-    مبادی و راهکارهای اتحاد ملی راه‌حل تشکیل اتحاد ملی هستند. به همین دلیل لازم است که این مهم از سوی احزاب سیاسی، روشنفکران ، استادان دانشگاهها، هنرمندان، روحانیون، فعالین عرصه اجتماعی  و زنان کُرد مورد گفتگو قرار گیرند. در این راستا نشست رایزنی تصمیم گرفت که در شمال، جنوب، روژاوا و روژهلات کردستان و همچنین کردها خارج از میهن (اروپا و ...) فعالیت‌های مداوم و جدی را ادامه دهند. تلاش می‌نماییم در دومین نشست رایزنی اتحاد ملی، با شرکت هر چهار بخش کردستان و نمایندگان کردهای خارج از میهن مبادی اساسی اتحاد ملی را تعیین نماییم.


۶-    همچون اولین نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان در دومین نشست هم سعی خواهد شد تمام احزاب کردستانی بصورت فعالانه در آن حضور یابند.


۷-    کنگره ملی کردستان (ک.ن.ک) در راستای برگزاری دومین نشست پیشاهنگی را بر دوش گیرد و آنرا سازماندهی نماید. احزاب و نهادهای هر چهار بخش کردستان همکاری با ک.ن.ک را در راستای برگزاری نشست‌های آتی قبول کردند.


۸-    پس از تعیین مبانی اساسی و راهکارها سومین گام برداشته خواهد شد. قبل از این مرحله کمیته‌ای تشکیل می‌گردد. در کمیته مذکور تمام احزاب سیاسی و شخصیتهای مستقل جای می‌گیرند.


۹-    شرکت کنندگان در اولین نشست رایزنی اتحاد ملی کردستان ضمن حمایت از زندانیان سیاسی کردستان به آنها درود فرستادند، همچنین از مبارزات آزادیخواهانه زنان اعلام حمایت می‌نمایند. همچنین تمام احزاب و جریانهای سیاسی حاضر در نشست گفتگو و مذاکره را مبنای فعالیت قرار خواهند داد. تمام عرصه‌ها باید به میدان فعالیت ضد استعمارگری با دشمنان کردستان مبدل گردد.


۱۰-    در حین فعالیت‌های اتحاد ملی باید از دیدگاهها و افکار کمیته اتحاد ملی زنان کُرد استفاده گردد و از این پس تمام آحاد جامعه، فعالانه برای اتحاد ملی گام بردارند.