ك.ج.ك: اوجالان، رهبر زندگی آزاد و دمکراتیک است

ك.ج.ك:"رهبر آپو با پارادیم خود که ثمره ٢٠ سال اندیشه وی می‌باشد درصدد تغییر خاورمیانه همچون مرکز تمدن دمکراتیک است"

ك.ج.ك:"رهبر آپو با پارادیم خود که ثمره ٢٠ سال اندیشه وی می‌باشد درصدد تغییر خاورمیانه همچون مرکز تمدن دمکراتیک است"

 

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان به مناسبت پانزدهم فوریه (سالروز ربودن عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد) بیانیه‌ای کتبی صادر کرد.

 

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:

"توطئه بین‌المللی که از نهم اکتبر ١٩٩٨ آغاز شده بود در ١۵ فوریه با ربودن رهبر خلق کُرد به نتیجه رسید. رهبر آپو ١٩ سال است که در اسارت و تحت انزوایی شدید قرار دارد. رهبر آپو در ١٩ سال حبس، با اندیشه و افکار خود نه تنها برای خلق کُرد، بلکه برای تمام بشریت راهی تازه را گشوده است. بر این اساس از تمام شهدای مرحله "کسی نمی‌تواند خورشید را از ما بگیرد" با احترام تجلیل می‌نماییم."

 

ک.ج.ک در بخش دیگری از بیانیه، رهبر خلق کُرد- عبدالله اوجالان را رهبریت زندگی آزاد و دمکراتیک نامیده است که خواهان خاورمیانه‌ای دمکراتیک و کردستانی آزاد است و دشمنان [بشریت]، ایشان را در انزوا و حبس قرار داده‌اند. با اینهمه مواضع انقلابی و شوق زندگی آزاد هیچگاه در میان دیوارها محبوس نشده‌ است.

 

ک.ج.ک مبارزه دهها ساله جنبش آزادیخواهی و دمکراسی کردستان را پیشاهنگ مبارزه انقلاب دمکراتیک تمام خلق‌های خاورمیانه می‌داند و می‌افزاید:"انقلاب روژاوا، فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه و مقاومت‌های عفرین و کوبانی به عنوان ثمره‌‌ی سالهای اسارت رهبر آپو در امرالی می‌باشند که امید را در قلب تمام بشریت زنده کرده است. رهبر آپو با پارادایم جامعه دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زن که ٢٠ سال برای آن کوشش نمود، خاورمیانه را به مرکز تمدم دمکراتیک ارتقا داده است."

 

ک.ج.ک سپس از خطمشی آزادیخواهی زنان به عنوان مبنای تمدن دمکراتیک خاورمیانه یاد کرده و خاطرنشان می‌نماید:"هیچ نیروی ارتجاعی، خودکامه و اقتدارگرا توانایی مقابله با نیروهای انقلابی را ندارد، انقلابهای دمکراتیک که بر خطمشی آزادی زنان شکل می‌گیرند تمام خودکامه‌ها را یک به یک از عرصه خارج خواهند کرد."

 

ک.ج.ک تصریح نمود:"آنانی که در عفرین، در روژاوا، در شمال و تمام سوریه، در ترکیه و شمال کردستان، در عراق و ایران و در تمام خاورمیانه مقاومت می‌کنند نیروهای انقلابی دمکراتیکی هستند که از پارادایم اکولوژیک، جامعه دمکراتیک مبتنی بر خطمشی آزادیخواهی زنان رهبر آپو الهام می‌گیرند. انقلاب‌های دمکراتیک نقش کردها را هر چه بیشتر نمایان می‌کند، نه تنها تاریخی دیگر در خاورمیانه شکل می‌گیرد، بلکه تاریخی نوین برای تمام بشریت به نگارش درآمده است."

 

کنفدرالیسم جوامع کردستان افزوده است:" رهبری، تمام عمر خود را صرف مبارزه برای خلق کُرد، خلق‌های خاورمیانه و بشریت نموده است." ک.ج.ک تأکید کرده است:"ما همچون جنبش آزادی و خلق کُرد سوگند یاد می‌کنیم که مبارزه خود را بر مبنای پاردایم و اندیشه ایشان ارتقا دهیم و با رهبری آزاد، کردستان آزاد و خاورمیانه دمکراتیک مسئولیت خود را در قبال رهبری و خلقمان به انجام رسانیم."

 

ک.ج.ک در پایان بیانیه می‌گوید:"در بیستمین سال توطئه از آحاد خلق خود و انسانهای آزادیخواه و بویژه از زنان و جوانان می‌خواهیم که بر مبنای خطمشی آزادی رهبر آپو در مبارزه برساخت جامعه بشری آزاد، رهبری آزاد، کردستان آزاد و خاورمیانه دمکراتیک جای گیرند. در این راستا مبارزه دمکراتیک بشری را فرامی‌خوانیم تا حمایت خود را از مقاومت تاریخی عفرین گسترش دهند."