مادران آشتی روژهلات یاد شهید درسیم تولهلدان را گرامی داشتند

روز گذشته (یکشنبه ٢٢ بهمن/ ١١ فوریه تعدادی از مادران آشتی روژهلات کردستان طی دیدار از خانه مادری شهید رئوف شیخی با کد سازمانی "درسیم تولهلدان" یاد و خاطره این گریلای شهید را گرامی داشتند.

روز گذشته (یکشنبه ٢٢ بهمن/ ١١ فوریه تعدادی از مادران آشتی روژهلات کردستان طی دیدار از خانه مادری شهید رئوف شیخی با کد سازمانی "درسیم تولهلدان" یاد و خاطره این گریلای شهید را گرامی داشتند.

همزمان با پنجمین سالروز شهادت رئوف شیخی گریلای جوان جمعیت جوانان روژهلات کردستان مراسمی در خانه مادری ایشان برگزار شد. مادران آشتی روژهلات با سردادن شعار "شهدا زنده‌اند"، "زنده‌باد رهبر آپو" و "زنده‌باد مقاومت تاریخی عفرین" از شهید درسیم تجلیل به عمل آوردند و همبستگی خود را با مقاومت نستوه و تاریخی عفرین اعلام کردند.

‌شهید درسیم تولهلدان در میان خانواده‌ای میهن‌دوست در شهر سقز چشم بر جهان گشود و سال ٢٠٠٩ به صفوف گریلاهای آزادی کردستان پیوست. شهید درسیم در ١٢ فوریه ٢٠١٣ حین انجام مأموریت سازمانی در شهر سنه از سوی تروریست‌های رژیم ایران به شهادت رسید.