مجلس خلق مخمور: دولت عراق در رابطه با حمله هوایی به کمپ مخمور مسئول است

مجلس خلق مخمور در رابطه با حمله امشب به مخمور اظهار کرد که نیروهای حکومت عراق و نیروهایی که آسمان عراق را مورد استفاده قرار می‌دهند مسئولند  

مجلس خلق مخمور در رابطه با حمله امشب به مخمور اظهار کرد که نیروهای حکومت عراق و نیروهایی که آسمان عراق را مورد استفاده قرار می‌دهند مسئولند  


"ساعت ١٨:۴۵ روز ششم دسامبر/ ١۵ آذر علیه نیروهای دفاع جوهری مخمور در کمپ شهید رستم جودی حمله‌ای هوایی صورت گرفته است و این در حالی است که این کمپ تحت نظارت سازمان ملل می‌باشد. در حمله هوایی به این کمپ تعدادی از نیروهای دفاع جوهری شهید و زخمی شده‌اند."

 

مجلس خلق مخمور در ادامه بیانیه می‌افزاید:"نیروهای دفاع جوهری مخمور از آگوست ٢٠١۴ برای محافظت از جان ساکنان غیرنظامی کمپ تشکیل شدند و این نیروها که از سوی خود خلق تأسیس شده‌اند از خلق مخمور در برابر حملات تبهکاران داعش محافظت به عمل آورده‌اند."

 

در بخشی دیگر از اطلاعیه آمده است:"با وجود اینکه هویت عامل حمله به مخمور هنوز معلوم نشده است اما دولت عراق و نیروهایی که از آسمان عراق استفاده می‌کنند در قبال [حملات هوایی] مسئولند. آسمان منطقه‌ای که حمله از سوی آن روی داده است تحت کنترل نیروهای مرکزی عراق است. به همین دلیل انتظار می‌رود که حکومت عراق در این رابطه بیانیه‌ای فوری منتشر نماید."

 

در پایان آمده است که جزئیات بیشتر در مورد حمله به کمپ غیرنظامیان را در ساعات آتی به اطلاع افکار عمومی خواهند رساند.