مجید صالح: علت حملات دشمنان، پراکندگی کردهاست

مجید صالح: "اکنون اتحادیه میهنی بر سر نزدیکی به حکومت ترکیه با حزب دمکرات کردستان -پ.د.ک رقابت می‌کند".

  مجید صالح نویسنده و روزنامه‌نگار جنوب کردستان، علت حملات و تنشهای مناطق مورد مناقشه و همچنین اشغالگریهای دولت ترک در مناطق مرزی باشور (جنوب) کردستان را پراکندگی داخلی کردها دانسته و می‌گوید: گفتگوی سیاسیی که در آن امنیت ملی کردها تضمین شده باشد، نداریم.

  مجید صالح نویسنده و روزنامه نگار، در گفتوگو با روژنیوز به حملات و اشغالگریهای ارتش ترک در مناطق مرزی باشور کردستان، تنشها و ناآرامیها در مناطق مورد مناقشه این بخش و موضع حکومت اقلیم کردستان و احزاب کردی اشاره کرد.

"کردها گفتگوی مشترکی برای محافظت از امنیت ملیشان ندارند"
  مجید صالح اعلام کرد،"در مناطق مورد مناقشه به خلقمان حملات شوونیستی می‌شود. همزمان حکومت ترکیه با هماهنگی دولت عراق، به نیروهای مدافع خلق حمله می‌کند. علت اصلی این رخدادها پراکندگی داخلی کردها و نداشتن گفتمانی مشترک که در آن امنیت ملی کرد تضمین شده باشد، است."

"اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برای نزدیکی به ترکیه با هم رقابت می‌کنند"
  این روزنامه‌نگار به تلاشهای احزاب کرد برای نزدیک شدن به حکومت ترکیه به جای جلوگیری از اشغالگریهای این کشور اشاره کرد و گفت: "اکنون اتحادیه میهنی بر سر نزدیکی به حکومت ترکیه با حزب دمکرات کردستان -پ.د.ک رقابت می‌کند".

"سفر برهم صالح و حمله به خاکورک تصادفی نیست"
  مجید صالح به زمان سفر برهم صالح به ترکیه اشاره کرد و گفت: "دیدار رئیس جمهور عراق و مسئولین این کشور از ترکیه که با حملات ترکیه به خاکورک هم زمان بود، تصادفی نیست و نشان دهنده‌ی آن است که سیاستمداران ما آنقدر که به دنبال منافع خود هستند، به دنبال منافع میهن و خلقمان نیستند."

"با همبستگی می‌توانیم از تغییرات سود ببریم"
  مجید صالح در پایان سخنانش به اهمیت اتحاد اشاره کرد و گفت: "اکنون منطقه‌ی ما دستخوش تغییرات بسیاریست. در گذشته هر تغییری که رخ داده باشد، فقط به علت عدم اتحاد کردها از آن سودی نصیب ما نشده است. دولتهای اشغالگر کردستان هم به ویژه ترکیه، ایران و عراق با توافقی پنهانی، در مورد پراکندگی کردها تلاش می‌کنند تا هر تغییر ایجاد شود کردها از آن سودی نبرند."