مراد کارایلان: اجازه نخواهیم داد حتی یک تپه کردستان در اختیار دولت ترک باشد

کارایلان: دشمن هر کجا باشد ما نیز در آنجا خواهیم بود. ما با هم و رو در روی هم هستیم. از هیچ نقطه‌ای دست برنداشته و هیچ جایی نخواهیم رفت.

مراد کارایلان طی گفتوگویی با خبرگزاری فرات نیوز اعلام کرد، آن‌ها اجازه نخواهند داد که حتی یک تپه کردستان نیز در اختیار دولت ترک باشد. میتوانند در برخی مناطق استقرار یابند اما اینکار برای آن‌ها بدون هزینه نخواهد بود. دشمن هر کجا باشد ما نیز در آنجا خواهیم بود. ما با هم و رو در روی هم هستیم. از هیچ نقطەای دست برنداشته و هیچ جایی نخواهیم رفت.

مراد کارایلان فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در ارتباط با حملات اشغالگرانه ارتش ترک در جنوب کردستان و مقاومت گریلاها علیه اشغالگری با خبرگزاری فرات نیوز به گفتوگو پرداخت.

کارایلان در ابتدای این گفتگو با اشاره به مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه مرگ در اعتراض به انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اعلام کرد، در نتیجه این مقاومت، اقدامات فدایی زندانیان و مبارزه مادران روسری سپید، حصارهای امرالی به لرزه افتادند. کارایلان در ادامه گفت: هر چند حصر به طور کامل پایان نیافته است، اما بر مبنای روندهای سیاسی می‌تواند تغییر یابد، دیوار بلند حصر به لرزه افتاده و درهم شکسته شده است.

کارایلان از شهدای مقاومت با احترام یاد کرده و به مادران تمامی مقاومت کنندگان درود فرستاده و در رفاقت آنان با اوجالان آرزوی موفقت نمود. کارایلان به آخرین پیام اوجالان در دیدار نهایی اشاره داشته و گفت: رهبر آپو نه فقط برای مشکلات ترکیه و کردستان، بلکه برای تمامی مشکلات خاورمیانه نیرویی است که راه حل را ارائه می‌دهد. بیانیه‌های او این واقعیت را بار دیگر در مقابل دیدەها عیان ساخت. فلسفه، ایستار و خط مشی وی دربردارنده فرمول راه حل مسائل و مشکلات خلق‌ها به شمار میرود. چنین امری کاملا مشهود و عیان است. رهبر آپو به منظور واداشتن دولت ترک به زمینەای دمکراتیک به تلاش‌های بسیاری دست زده است. در این رابطه مطالبات وی مبتنی بر صبر و تعمق است. بار دیگر عیان شده است که او مبارزه خود را به منظور دست یابی به راه حل، با اراده و عزمی راسخ تداوم می بخشد.

مرحله جدید جنگ: سیاست امحا در شمال کردستان و اشغالگری در جنوب کردستان و روژآوا

مراد کارایلان فرماندهی کل قرارگاه نیروهای مدافع خلق کردستان با اشاره به مرحله نوین سیاستهای دولت ترک و حملات اشغالگرانه‌ی آن گفت: از انجا که دولت ترک در جنگ‌ها و حملات اشغالگرانه گذشته خود به پیروزی دست نیافته است، به مرحله جدیدی در جنگ دست یازیده است. دولت ترک به این باور دست یافته است که در میان مرزهای رسمی ترکیه با تداوم حملات خود نمیتواند نتایجی را به دست بیاورد. به همین دلیل نیز باید نه تنها در میان مرزهای ترکیه بلکه باید در میان مرزهای میثاق ملی و در عرصه بین المللی حملات خود را تداوم بخشد. اما اصول مرحله جدید ازاین قرار است: در شمال کردستان طراحی سیاست امحا و نابودی و در جنوب و روژآوا کردستان نیز تمامی سیاستهای آن در راستای اشغالگری قرار گرفته است. در این میان نیز تصور می نمایند که از طرق پیگیری چنین سیاستی مساله یک صد ساله کرد و کردستان را به این شیوه حل نماید. یعنی درصدد هستند که از طریق سیاست مبتنی بر کشتار مساله را حل نمایند.

کارایلان در ادامه افزود: آنچه را سیاستمداران جنوب کردستان درک نکردەاند یا در صدد درک آن نیستند درک مرحله سیاسی کنونی دولت ترک میباشد. دولت ترک در چارچوب این مرحله جدید که از ابتدای سال 2018 آغاز شده است، تلاش می‌نماید تا طرح‌های خود را از طریق اشغالگری به ثمر برساند. این طرح را از  عفرین آغاز نموده است. اشغالگری عفرین، حملات اشغالگرانه به خاکورک و کانی رش، اشغال تپه لیلکان در ماه آپریل، تلاش برای اشغالگری روژآوا و جنوب کردستان از جمله نمونەهایی هستند که نشان دهنده اقدامات اولیه و آغازین این طرح هستند. اما هم در عفرین، هم در خاکورک و مناطق حفاظتی مدیا با مقاومت در برابر اشغالگری، دولت ترک تلفات بسیاری داده است. این امر نیز نشان می دهد که تحقق اهداف آن‌ها نیز چندان آسان نیست. از همین رو نتوانسته‌اند اقدامات اشغالگرانه خود را چندان به پیش برند. این سیاست دولت ترک به بن بست رسیده است. در عفرین، در لیلکان به بن بست رسیده است و به منظور تداوم حضور خود در لیلکان دست به اشغال برخی از مناطق خاکورک زده است.

باید تمامی نیروهای کردستان در مقابل اشغالگران قرار گیرند

مراد کارایلان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به منظور دست یابی به منافع ملی لازم است که تمامی نیروهای کردستانی در مقابل اشغالگری به پا خاسته و نه فقط حزب کردستان، بلکه باید احزاب دیگر نیز همگی در مقابل اشغالگری قرار گیرند. زمانی که براین مساله تاکید مینماییم این بدین معنا نیست که این نیروها با ما به همکاری بپردازند، نه، اکنون در جنوب کردستان تلاش‌هایی برای اشغالگری در جریان است. کارایلان در ارتباط با حملات دولت ترک به خاکورک و ارتباط آن با انتخابات شهرداری استانبول نیز اعلام داشت که آ.ک.‌پ درصدد است تا در جو جنگی نتایج این انتخابات را از آن خود نموده و در انتخابات این شهر به پیروزی دست یابد.

دولت ترک درصدد است اینبار منطقه‌ای حائل را ایجاد نموده و این حملات تلاش برای اشغال مداوم این مناطق است

مراد کارایلان فرمانده کل قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در ارتباط با چهارچوب حملات اشغالگرانه خاکورک نیز گفت: این حمله تلاش برای اشغالگری مداوم است. اکنون دولت ترک از نیروی سیاسی و نظامی بسنده برای اشغال تمامی جنوب کردستان برخوردار نیست. اما چنین چیزی هرگز تحقق نخواهد یافت. درصدد هستند تا منطقه حایلی را ایجاد کنند. یعنی از طریق ایجاد منطقه ای حایل در جنوب کردستان درصدد هستند تا تاثیرگذاری سیاسی خود را بر سیاست در جنوب کردستان افزایش داده و از این طریق کرکوک را از جنوب کردستان منفک نمایند و به منظور کنترل آن جنوب کردستان را کوچک نمایند. متعاقبا منطقه تامپون یا حایل را درصورتیکه به اهداف خود نائل آید - که تلاش میکنند به اهداف خود برسد- و از این طریق در می یابیم که اشغالگری یکی از ابعاد این طرح است.

کارایلان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دولت ترک به منظور اشغال خاکورک از ناتو، آمریکا اجازه گرفته است. از سوی دیگر به دیدارهای فراوان و پشت پرده دولت ایران و دولت ترک به منظور انجام عملیات مشترک خبرداده که در ابتدای سال انجام شدند.

در این رابطه کارایلان گفت: کاملا عیان است که ایران اشغال خاکورک را پذیرفته است. عراق یک دولت فدرال است، اما دولت آ.ک.پ - م.ه.پ عراق را زیاد جدی نمی‌گیرند. چنین به نظر می رسد کسب اجازه از دولت عراق را بر این کشور تحمیل کرده اند. از عادل عبدالمهدی و برهم صالح، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دعوت کردند که به ترکیه بروند. عیان است که طرح اشغالگری را از این طریق بر آنان تحمیل کردەاند. زمانبندی دیدار برهم صالح را در زمانی قرار دادند که همزمان با آغاز حمله به خاکورک باشد. همزمان با بمباران سنگین در منطقه خاکورک و ادامه نبردهای سنگین در آنجا، آقای برهم صالح در آنکار حضور داشت. این مساله نیز پیامی جداگانه بود. ما نمیدانیم که ایشان تا چه میزان این مساله را درک کرده است، اما به نظر من درک صحیحی از این مساله ندارد. زیرا در یکی از مصاحبەهای خود میگوید که "دعوتم بە ترکیه برای من افتخار است". این امر نیز نشان می‌دهد که نتوانسته است واقعیت دولت ترک را ببیند. چیزی که مایه سربلندی و غرور وی باشد، وجود ندارد. دولت ترک به عراق چشم دوخته است. عراق را همانند بخشی از قلمرو پیشین خود چندان جدی نمی بیند. دولت عراق تا زمانی که ارتش ترک را از بعشیقه اخراج ننماید نمی تواند از اراده خود برخوردار باشد. حملات اشغالگرانه دولت ترک در خاکورک تلاش برای اشغالگری ای است که بر دولت‌های منطقه تحمیل شده و نیروهای بین‌المللی نیز آن را تصویب کرده اند.

کارایلان در ارتباط با عدم توجه مسئولان سیاسی جنوب کردستان نیز گفت: خصوصا که نیروهای حاکم، به گونەای موضعگیری می نمایند که ما آن را بسنده ندیده یا حتی چنین موضعیگیری را اصلا نمی بینیم. بدون موضع هستند. سکوت پیشه کرده‌اند. اگر در مقابل وضعیت یا رویدادها سکوت پیشه نمایند، آن هنگام است که دچار مرگ و انفعال شدەاند. چنین موضعی برای سیاست ورزی در نزد کردها صحیح نیست. باید حتما چنین سیاستی بیش از این پیگیری نشود.

سیستم فدرال جنوب کردستان بدون تعادل بین حزب کارگران کردستان و دولت ترک نمی‌تواند یک روز هم ادامه پیدا کند

کارایلان تهدیدات متوجه جنوب کردستان را بدین گونه ارزیابی نمود: اگر امروز توازنی بین حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه وجود نداشته باشد، سیستم فدرال جنوب کردستان نمیتواند یک روز نیز تداوم داشته باشد. به حمله دست زده و آن را از میان برمی دارند. مگر اردوغان نگفته بود که به دلیل اشتباهمان در شمال عراق با چنین وضعیتی مواجه شدەایم؟ در صورت یافتن فرصتی این را نیز از صحنه حذف می نمایند. اما به دلیل توازن با حزب کارگران کردستان و احساس ترس از مبارزه آزادیخواهانه در شمال کردستان نمیتواند به چنین کاری دست بزند. نیروهای جنوب کردستان که اکنون از این توازن بین حزب کارگران کردستان و دولت ترکیه بهره مند می‌شوند اکنون وجود خود را در این فدراسیون ادامه می‌دهند. لازم است که اشتباه درک نگردد. بدون شک خلق جنوب کردستان سال‌ها مبارزه برای آزادی و استقلال را به پیش برده است، هزینه های فراوانی را نیز در این راستا متحمل شده است که در وضعیت کنونی و دستاوردهای آن سهیم است. اما اتمسفر سیاسی، اعتبار و واقعیت اقترانی که حزب گارگران کردستان و مبارزه آزادیخواهانه کردستان که در بخش‌های دیگر کردستان آفریده شده است، را حتی در نیافته و آن را نمی بینند. اگر سیاستی درست و واقعی به پیش برده شود، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در این زمینه ایفا کرده و به چنین مرحلەای نیز رسیده‌اند، زمانی که ما می گوییم دستاوردهای کردستانی دستاوردهای مشترک هستند منظورمان اشاره به چنین واقعیتی است.

کارایلان اعلام نمود که سیاست دولت ترک اکنون از سوی دولت باخچلی طراحی می شود؛ کارایلان در این رابطه نیز اعلام داشت که در این میان آنچه که فرادست بوده است ذهنیت م.ه.پ است. بر مبنای چنیئ ذهنیتی حتی اگر در افریقا نیز دولت کردی تاسیس شود، بدون تردید دولت ترک برای نابودی چنین دولتی تلاش خواهد نمود.  اگر در این راستا مبارزەای قدرتمند صورت نگیرد، هیچگاه حاکمیت کردها در هولیر (اربیل) را نیز نمی پذیرد. باید چنین واقعیتی درک شود. باید از قرار گرفتن در موقعیتی که به گریلاها ضرر برساند دوری گزینند.

اگر حکومت جنوب کردستان این سکوت را تداوم بخشیده و با ترس عمل نماید، دولت ترک خود را به هولیر خواهد رساند

کارایلان در  ارتباط با سکوت و بی توجهی حکومت جنوب کردستان نیز اظهار داشت: سکوت و موضعگیری  ترسویانه که حتی به ایراد انتقادی نیز نپردازد، غیر از تسلیم و وادادگی چیز دیگری نیست. اگر این راهکار و خط مشی خود را تداوم بخشند، بدون گمان دولت ترک به هولیر نیز دست می باید. اگر حاکمیت موجود در جنوب کردستان اهمیت خود را نشان بدهد می تواند مسائل فراوانی را محدود نماید. شهرها و روستاها بمباران می‌شوند،  خلقمان در جریان آن جان خود را از دست می دهند. باید به این مساله نیز دقت شود که در جنوب کردستان تلاش‌های بسیار وسیع اطلاعاتی در جریان است.

میت در جنوب کردستان صرفا در مقابله با حزب کارگران کردستان قرار ندارد

مراد کارایلان فرماندەی کل قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در بخش دیگری از سخنان خود افزود که فعالیتهای اطلاعاتی میت ترکیه در جنوب کردستان نه فقط علیه حزب کارگران کردستان است، بلکه میت اکنون از مقامات جنوب کردستان نیز جاسوسی می نماید، مکالمات تلفنی آنان را شنود و آنها را نیز رصد می نمایند. ما چنین مساله ای را درست و صحیح ارزیابی نمی کنیم. دولت ترک یک قدرت استعمارگر و قاتل است. ما همه دیدیم که در عفرین و جزیره دولت ترک به چه اقداماتی دست زد. انچه که بسیار مایه تاسف است همکاری با دولت ترک و همکاریهای اطلاعاتی است. که این امر نیز وضعیت بسیار مهیب و ترسناکی بوده و به هیچ عنوان با منافع ملی همخوانی نداشته و بسیار اشتباه هستند. لازم است هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داده شود. اگر به این پیوندهای نامبارک خاتمه داده نشود و در حل مسائل و مشکلات گفتوگو مبنا قرار نگیرد، احتمالا فرایند بسیار خطرناکی به وقوع میپیوندد. باید به این وضعیت خاتمه داد.

فراخوانی برای تمامی نیروهای جنوب کردستان: باید سیاست ملی ایجاد شود

 کارایلان در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای حاکم جنوب کردستان و خصوصا حزب دمکرات کردستان عراق درخواست کرد که اهداف دولت ترک در جنوب کردستان را محدود کرده و باید سیاست ملی ایجاد شود. در این مرحله مهم تاریخی مهمترین امر لازم برای ما کردها، سیاست ملی مشترک است. ما براین باوریم که جنوب کردستان را نباید بیش از پیش از بخش‌های دیگر کردستان منفک کرد. چنین برخوردی به تمامی دستاوردهای خلقمان آسیب می‌رساند. هدف دولت ترک براین راستا استوار است که کردها را به جنگ با یکدیگر وا دارد. با چنین سیاستی درصدد است که کردها را تقسیم نماید. نباید در چنین دامی افتاد. ما سیاستهای دشمنانمان را درهم می‌شکنیم. با پشتیبانی و حمایت از خط مشی دمکراسی ملی به فعالیت دست می زنیم. ما نیروهای سیاسی خلق کرد باید این واقعیات را درک کنیم، بر خلاف گفته‌های دولت ترک و دیگر دشمنان، ما نه اجتماعی مرکب از عشایر و قبایل، ما یک ملت هستیم، ما یک خلق هستیم. از چنین قدرتی برخوردار هستیم که مشکلات موجود داخلی را از طریق دیالوگ و راهکارهای دمکراتیک حل نماییم.

با آزادی خواهیم زیست

کارایلان خطاب به خلق کرد نیز گفت:  پیش روی ما دو راه قرار دارد.  یا بر روی سرزمین کهنمان به حقوق طبیعی خود دست یافته و آزادانه خواهیم زیست، یا زیر چکمەی دشمنان استعمارگر دچار قتل و کشتار خواهیم شد. بدین شیوه نابود می شویم. به منظور آیندەای آزاد، باید قبل از هر چیز منافع ملیمان را مبنا قرار دهیم. باید بدون هیچ شکی، مسائل و مشکلات موجود را از طریق دیالوگ حل نماییم. اگر بتوانیم به چنین کاری دست زنیم، می‌توان گفت طرح‌های دشمن را درهم شکسته و به خلقمان برای دست یابی به آیندهای آزاد و حتمی کمک رساندەایم.

دشمن در هر کجا باشد ما نیز در آنجا خواهیم بود. دولت ترک را در وجب به وجب کردستان با تحمل هزینه شکست خواهیم داد

فرماندەی کل قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق در ارتباط با مقاومت گریلاها در جنوب کردستان علیه اشغالگری دولت ترک نیز گفت: ما گریلا هستیم، دولت ترک می تواند بر روی یک تپه استقرار یابد. این امر نیز برای ما ضعف به شمار نمی رود، در شکیف نیز راهکار و خط مشی خود را در نظر داریم، یعنی ما از این نقطه خارج نمی شویم، دشمن در آنجا باشد ما نیز در آنجا حضور خواهیم داشت. ما با یکدیگر خواهیم بود. ما از این منطقه خارج نمی شویم. در مرحله جدید چنین مساله ای امکان ندارد. دشمن در هر کجا باشد ما نیز همانجا هستیم. اگر دولت ترک این مساله را می پذیرد، در آنجا باقی بماند، اما هر روز و وجب به وجب هزینه های سنگینی را بر آنان تحمیل می نماییم. به شیوەهای گوناگون و با متدهای گوناگون این هزینه را بر دولت ترک تحمیل خواهیم کرد.

دیدیم که طی یکسال در لیلکان چه هزینەهایی را متحمل شدند. طی یکسال تلافات فراوانی را حتی از انظار خلق ترک نیز پنهان کردند. اکنون کنترل 5-6 تپه را در دست دارند. تلفاتشان بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد و به همین شیوه نیز ادامه می یابد. مقاومت بیشتر می شود. این مقاومت به گونەای تاریخی ادامه پیدا می کند. خلقمان دچار نگرانی و هیچ تردیدی نشود. دشمن هر اندازه از تکنولوژی استفاده نماید، گریلا با راهکارهای جدید به آنان حمله خواهد کرد. در جاهایی که منتظر و مترصد گریلا نباشند، در لحظاتی که انتظار مواجهه با نیروهای گریلا را ندارند، با آن‌ها مواجه و مصادف خواهند شد. این راهکار گریلایی عصر جدید است. این راهکارهای گسترش یافته و تقویت نیز می شوند. مبارزه با این عزم راسخ و نستوه ادامه خواهد یافت، اجازه نخواهیم دادحتی یک تپه کردستان نیز در دست اشغالگران باقی بماند. کارایلان در خاتمه سخنان خود افزود: دشمن می تواند استقرار یابد، اما با هزینه های سنگین. زیرا یک نیروی اشغالگر است. بدون تردید مقاومت خواهیم کرد. مقاومت برای آزادی و دمکراسی وظیفه ماست. فرزندان این خلق، دختران و پسران این خلق با چنین درکی به مقاومت دست زده‌اند.