مرکز مجلس خلق روستاهای دامنه قندیل تأسیس شد

جنبش آزادی در دامنه کوهستان قندیل مرکز مجلس خلق را در روز جهانی زن افتتاح کرد

جنبش آزادی در دامنه کوهستان قندیل مرکز مجلس خلق را در روز جهانی زن افتتاح کرد

 

این مرکز از سوی رؤسای مشترک شورای اداری دامنه قندیل "پری حمه شیخ" و "محمد حسن" در روستای بوکریسکان طی مراسم افتتاح شد.

حاضران در مراسم افتتاحیه مراتب خوشحالی خود را در گشایش مرکز مجلس خلق دامنه قندیل ابراز کردند.

 

محمد حسن ریاست مشترک شورا طی سخنانی گفت: از تمام توانایی خود برای خدمت‌رسانی به ساکنان منطقه استفاده می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم تا آنچه برای محافظت از مردم لازم باشد به عمل رسانیم.

 

خاطرنشان می‌شود که شورای اداری دامنه قندیل دسامبر سال گذشته میلادی تشکیل شد و سازماندهی امور روستاها و چاره‌یابی مسائل اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم منطقه را بر دوش گرفته است.