مریوان به تحصن عمومی خلق روژهلات پیوست

امروز سه‌شنبه ۲٨ فروردین کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتراض به بستن معابر مرزی و کولبری اقدام به بستن مغازه های خود کردند

امروز سه‌شنبه ۲٨ فروردین کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتراض به بستن معابر مرزی و کولبری اقدام به بستن مغازه های خود کردند

 

تحصن عمومی دو روز پیش در شهرهای بانه و جوانرو آغاز شد و امروز مریوان نیز به این شهرها پیوست.

شهروندان مریوان امروز در خیابان جمهوری اقدام به بستن خیابان و پهن کردن سفره‌ی خالی در اعتراض به سیاست فقیر کردن مردم کُرد توسط رژیم کردند.

 

شهروندان مریوانی خواهان باز کردن معابر مرزی و کولبری هستند.

رژیم در راستای سیاستهای کُردستیزانه‌ی خود معابر مرزی را مسدود کرده و آخرین منبع درآمد خلق روژهلات را از بین برده است.

 

به دلیل بستن مرزها بازاریان و کسبه متضرر شده و مغازه ها خالی از جنس و رکود بازار دامن زده شده است.

 

علاوه بر کسبه هزاران کولبری که تنها منبع درآمدشان کولبری بود به جمعیت صددرصد بیکار روژهلات اضافه شده‌اند.

 

رژیم با برنامه ای از پیش تعیین شده قصد بستن کامل مرزهای مناطق کردنشین و انتقال آن به سایر استانهای غیر کُرد را دارد تا با از بین بردن حداقل درآمد مردم منطقه آخرین ضربه را در جهت تضعیف هر چه بیشتر اقتصادی شهرهای کُردنشین بزند.