مریوان مرکز انتقال خون ندارد

با درخواست نیروهای امدادرسان از مردم برای اهدای خون (اُ منفی)(O+) تعداد کثیری از مردم شهرستان مریوان به بیمارستانها و مرکز بهداشت مریوان مراجعه کردند که با پاسخ منفی مواجه شدند.

با درخواست نیروهای امدادرسان از مردم برای اهدای خون (اُ منفی)(O+) تعداد کثیری از مردم شهرستان مریوان به بیمارستانها و مرکز بهداشت مریوان مراجعه کردند که با پاسخ منفی مواجه شدند.

 

بر اساس گزارشها مریوان مرکز انتقال خون ندارد و از داوطلبین خواسته شده تا برای اهدای خون به سنه بروند.

 

مریوان با جمعیتی چند صد هزار نفری واحد انتقال خون نداشته و در شرایط بحرانی مثل حالا مردم باید خود را به سنه برسانند.