مزراکلی: اراده خلق را غصب کرده‌اند

سلچوک مزراکلی رییس مشترک شهرداری کلانشهر آمد که با رأی قاطع مردم برگزیده شده بود نسبت به کودتای رژیم نژادپرست حاکم بر ترکیه در غصب شهرداری‌های کردستان واکنش نشان داد. مزراکلی گفت:"اراده خلق را غصب کرده‌اند."

   وزارت كشور ترکیه به درخواست طیب اردوغان دیکتاتور این كشور سلچوک مرزاکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمد را از سمت خویش برکنار کرد و به جای وی یک قیم را به کار گماشت. گماشتن قیم بر رأس امور شهرداری آمد در حالی صورت می‌گیرد که کردستانی‌ها در انتخابات ٣١ مارس ٢٠١٩ به سلطه قیم‌های اردوغان پایان دادند.

   سلچوک مرزاکلی در مورد تصمیم وزارت کشور ترکیه برای برکناری وی اظهار نمود که هیچگونه حکم یا نامه‌ای رسمی را در این رابطه دریافت نکرده است. مزراکلی اعلام کرده بود: "ساعت ۶ درهای شهرداری را شکستند و وارد آن شدند. دقایقی دیگر به شهرداری خواهم رفت. این نقض حقوق است. شاهدیم که جامعه در زمینه دمکراسی و ارزشهای حقوقی وارد مرحله‌ی دیگری شده است. موضع [رژیم ترکیه] نه در قانون اساسی وجود دارد و نه به انتخابات مرتبط است."

   مزراکلی خلق‌های ساکن در ترکیه را فراخوانده و گفت:"آنانی که در ترکیه می‌زیند، نمی‌توانند بگویند که در سایه رژیمی حقوقی زندگی می‌کنیم. موضع کنونی علیه شهرداری‌های ه.د.پ را باید موضع [رژیم] علیه نیروهای اپوزیسیون دمکراتیک دید. اراده خلق را غصب کرده‌اند."