مشخصات سه گریلای جانباخته در نبرد منطقه بارزان اعلام شد

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق اسامی سه گریلا را که در درگیری ششم مهر ماه با ارتش ترکیه در عرصه عادلبگ منطقه بارزان به شهادت رسیده بودند منتشر کرد

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق اسامی سه گریلا را که در درگیری ششم مهر ماه با ارتش ترکیه در عرصه عادلبگ منطقه بارزان به شهادت رسیده بودند منتشر کرد

 

ه.پ.گ در اطلاعیه روز هفتم مهر  از شهادت سه گریلای خود پس از نبردی قهرمانانه با نظامیان غاصب ترکیه در عرصه عادلبگ منطقه بارزان خبر داده بود. این مرکز امروز مشخصات گریلاهای را اعلام کرد.

 

در اطلاعیه مرکز خبررسانی ه.پ.گ ضمن ابراز تسلیت به خانواده هر سه گریلا بر تدوام راه مبارزه و وفاداری به آرمانهای آنان برای محافظت از خلق کردستان تأکید شده است.

 

مشخصات سه گریلای شهید به این شرح است:

 

  نام: مهمت شریف تورهان

  کد سازمانی: گلهات فراشین

  محل تولد: آمَد

 زمان و مکان شهادت: ۶ مهر ١٣٩۶ / بارزان

 

 

 

 نام: امره اردم

 کد سازمانی: ماسیرو بوتان

 محل تولد: الیح

 زمان و مکان شهادت: ۶ مهر ١٣٩۶ / بارزان

 

 

 

  نام: گمزه چلیک

  کد سازمانی: پلین سیپان

  متولد: موش

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهر ١٣٩۶ / بارزان