مصطفی کاراسو: ۱۵ اگوست آفرینشگر انقلاب دمکراتیک است

مصطفی کاراسو از اعضای کمیته رهبری حزب کارگران کردستان اعلام نموده خیز بلند ۱۵ اگوست صرفا تلاشی نظامی نبود،  بلکه همزمان آفرینشگر انقلابی دمکراتیک بود که جامعه را دگرگون ساخت.

   مصطفی کاراسو از اعضای کمیته رهبری حزب کارگران کردستان با شرکت در برنامه دلستان رادیوی دنگی ولات، پرسشهای جوان تونچ را پاسخ داد.

   اطلاع از تمهیدات ۱۵ اگوست
   مصطفی کاراسو که در زمان خیز بلند ۱۵ اگوست سال ۱۹۸۴ در زندان آمد، زندانی بود در ارتباط با تمهیدات ۱۵ اگوست توضیح داده و گفت پیش از شروع این مرحله وی از آن اطلاع داشته است. کاراسو در این رابطه اظهار داشت: بعد از خاتمه روزه مرگ در ژانویه سال ۱۹۸۴ ما در بیمارستان تحت درمان بودیم و خانواده‌هایمان به دیدار ما می‌آمدند. در جریان یکی از این ملاقاتها، یکی از خانواده‌ها نزد ما آمده و گفت که مساله بسیار مهمی را با شما در میان می‌گذارم، وی گفت که رفقا به کوهستان آمده و با آمادگی، در مدت زمانی کوتاه مبارزه را شروع می‌کنند. او گفت که از من خواسته‌اند این مساله را به اطلاع شما برسانم، اما تاکید نمود که این مساله محرمانه باقی بماند. زمانی که این مساله را شنیدم بسیار هیجان زده شدم. خصوصا که در شرایط آنروز زندان که ارتباط ما با جنبش قطع شده بود، در زندان آمد که شکنجه‌های شدیدی در آن جریان داشت، در زندانی که بسیاری از رفقای گرانقدر ما به شهادت رسیده بودند، با اطلاع از این مساله تمامی دردهایمان را فراموش کردیم.

   زمانی که خیز بلند ۱۵ اگوست را شنیدم
   کاراسو گفت: یکی دو روز بعد از شروع خیز بلند ۱۵ اگوست از آن اطلاع یافتیم. بحث در این رابطه شروع شد و همه مایل بودند تا بدانند که این عملیات از سوی چه کسی آغاز و چگونه صورت پذیرفته است. از آنجا که من از تمهیدات این مرحله از مبارزه اطلاع داشتم به رفقا گفتم که این مرحله از سوی رفقای ما آغاز شده است و هیچ کس نیز غیر از ما نمی‌تواند آن را انجام داده باشد. رفقا بسیار خوشحال شدند. زمانیکه فاشیسم ۱۲ سپتامبر در کردستان و ترکیه دست به ترور زده بود و در شرایط آنروز زندان، بعد از کودتای ۱۲ سپتامبر دستیابی به اطلاعاتی از این دست، شروعی اینچنین نه فقط برای تاریخ کردستان بلکه برای تاریخ ترکیه و خاورمیانه نیز بسیار حایز اهمیت بود.  این خیز بلند باعث تحولات بسیار مهمی شد.

   اگر خیز بلند ۱۵ اگوست در جریان نمی‌بود
   اگر خیز بلند و تاریخی ۱۵ اگوست در جریان نمی‌بود وضعیت کنونی کردستان و ترکیه و خاورمیانه بسیار متمایز بود. رژیم آن دوره بسیار مرتجع و بسیار خودکامه بود. اگر این خیز بلند آغاز نمی‌شد در خاورمیانه مبارزه برای آزادی و دمکراسی اکنون بسیار ضعیف می‌بود. همانگونه که فاشیسم ۱۲ سپتامبر در نظر داشت، در ترکیه نیروهای دمکراسی و خلق و همه در مجموع، سکوت پیشه کرده بودند، و می‌توانست این سکوت ۵۰ سال به طول بکشد. با کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر و نگارش قانون اساسی، طرحی را برای ۵۰ سال آینده آماده کرده بودند. خیز بلند ۱۵ اگوست این طرح را نقش بر آب ساخت.

   نتایج این خیز بلند در کردستان
​​​​​​​   کاراسو در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خیز بلند ۱۵ اگوست در کردستان پیامدهای بی‌نظیری را به دنبال داشت. اگر خیز بلند ۱۵ اگوست وجود نمی‌داشت، بعد از کودتای ۱۲ سپتامبر در تمامی کردستان نسل‌کشی و قتل‌عام جریان می‌یافت و جامعه با چنین واقعیتی روبرو می‌شد. اگر امروز در خاورمیانه خلق با اندیشه‌ای عمیق، برای آزادی به مبارزه دست زده است، علیه استعمارگری و نسل‌کشی به مبارزه دست می‌زند، در واقع برآمده از مبارزه بزرگ آزادیخواهی ماست. اگر این مبارزه عظیم و بی‌نظیر وجود نمی‌داشت، جنبشهایی که از آن تحت عنوان بهار عربی یاد می‌شود نیز روی نمیداد و هیچ جامعه‌ای در مقابله با نیروهای مرتجع ایستادگی نمی‌کرد. خلق کرد دهها سال است که دست به قیام زده است، دهها، صدها و هزاران تحت تاثیر آن دست به مبارزه زده‌اند. شهری، شهرکی، روستایی، کوچه‌یی و محله‌ای نمانده است که به قیام دست نزده باشند. جامعه تحت تاثیر این جنبش به این مبارزه پیوسته است.

   این جنبش، صرفا یک جنبش نظامی نیست
​​​​​​​   اما باید در نظر داشت که خیز بلند ۱۵ اگوست صرفا یک جنبش نظامی نبود، بلکه همزمان انقلابی دمکراتیک را نیز خلق کرد که از طریق خیزشها جامعه را دگرگون کرد. انقلابی که در نتیجه ۱۵ اگوست خلق شد، یک انقلاب سیاسی و نظامی ساده نبود. از چنان تاثیرگذاری گسترده‌ای بر جامعه برخوردار بود که فشار، سرکوب هر اندازه نیز تداوم داشته باشد، با ارزشهایی که خلق شدند، همچنان دست به مقاومت می‌زند و تلاش دارد تا در مواجهه با تمامی حملات همچنان پای برجا باشد. بدون تردید این مقاومت کردستان را آزاد و خاورمیانه را دمکراتیک خواهد نمود. رهبر آپو پیشرفت بزرگ انقلابیگری را با پارادایم جدید، چنان بازآفرینی نموده است که هیچگاه درهم نمی‌شکند. از این رو، در سالروز خیز بلند ۱۵ اگوست، با ادای احترام به رهبر آپو، به وی سلام کرده و از شهدایمان یاد می‌کنیم.

​​​​​​​   کاراسو در سالگرد شهادت رفقا، ساری ابراهیم، حسین ماهر و آتاکان ماهر با ادای احترام به یاد و خاطره این شهدا نیز گفت: هر سه رفیق ما در جوانی به مبارزه پیوستند. بنابراین لزومی نیست که جوانان کرد کسان دیگری خارج از کردستان را به سرمشق خود تبدیل کنند، باید فلسفه حیات؛ فلسفه مبارزه جوانان کرد، کسانی مانند علی چیچک، نجم الدین اونر، آتاکان ماهر؛ حسین ماهر و ساری ابراهیم باشد. جوانان کرد، جوانانی عادی نیستند، جوانان خلقی هستند که دستخوش نسل‌کشی و قتل‌عام می‌شوند. خلق کرد در حال نسل‌کشی و قتل‌عام است. در چنین وضعیتی که خلق کرد در حال نسل‌کشی و قتل‌عام است لازم است که جوانان کرد غیر از مبارزه برای دمکراسی و آزادی، غیر ار مبارزه برای موجودیت خلق کرد، فلسفه و هدف حیات دیگری را بر نگزینند. در این چارچوب از جوانان کرد دعوت می‌کنم که با قدرت به صفوف مبارزه بپیوندند.