ممنوعیت عبور و مرور در ۶٩ روستای استان آمد

دولت آ.ک.پ عبور و مرور در ۶٩ روستاهای دو شهرستان لیجه و پاسور را ممنوع اعلام کرد

دولت آ.ک.پ عبور و مرور در ۶٩ روستاهای دو شهرستان لیجه و پاسور را ممنوع اعلام کرد

 

منابع بومی اعلام کردند که دولت ترکیه با آغاز عملیات گسترده نیروهای ارتش این کشور عبور و مرور در ۶٩ روستای شهرستان لیجه و پاسور استان آمد را ممنوع کرده است.

 

ارتش ترکیه بارها به منظور عملیات در برابر گریلاهای ه.پ.گ در استان‌های باکور کردستان اقدام به ممنوعیت رفت و آمد شهروندان کرده است.