ناصر یاغز: لازم است که با اتحاد و همبستگی به مقاومت دست بزنیم

ناصر یاغز از اعضای مجلش حزب دمکراتیک خلق‌ها که ١۵٧ روز است در اعتراض به انزوای رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذا زده است گفت:  تا زمانی که انزوا پایان نیابد من مقاومت می‌کنم و خواستار مقاومت متحدانه شد.

ناصر یاغز از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها در جنوب کردستان که در اعتراض به انزوای رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان ١۵٧ روز است در شهر هولیر دست به اعتصاب غذا زده است، درودهای انقلابی خود را به لیلا گوون و دیگر اعتصاب کنندگانی فرستاد که در چارچوب مرحله خاتمه دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی رهبر آپو دست به اعتصب غذا زده‌اند.

 

"انزوا صرفا از طریق گسترش فعالیتها و  مقاومت می تواند پایان یابد"

یاغز با اشاره به انزوای تحمیلی بر اوجالان اظهار داشت: لازم است خلقمان و دوستانمان بر پایان دادن به انزوا اصرار داشته باشند. باید در مقابله با فاشیسم موجود در کردستان و ترکیه مقاومتها هر چه بیشتر گسترش یابند. خلق کرد در انتخابات محلی برگزار شده در ٣١ مارس موضعی قدرتمند اختیار کرده و ضربات شدیدی را متوجه فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ نموده و آینده کردستان و ترکیه را متحول نمودند. باید درهم شکستن آ.ک.پ/ م.ه.پ در این انتخابات را امری مثبت ارزیابی کرده و به منظور پایان دادن به انزوای این مقاومت را هر چه بیشتر گسترش بخشید. تنها با گسترش مقاومت میتوان این انزوا را خاتمه بخشید. ما صدای این مقاومت را بیش از پیش طنین انداز خواهیم کرد.

 

"با مبارزه و مقاومت به پیروزی دست خواهیم یافت"

ناصر در ادامه سخنان خود گفت که مبارزه و مقاومت بدون هیچ تردیدی به پیروزی دست خواهد یافت. تنها راه پیش رو ما مقاومت است. نه فقط خلق کرد، لیکن لازم است که تمامی دوستان خلق کرد نیز طنین این مقاومت را بیش از پیش اعتلا بخشند. زیرا تنها راه دستیابی به راه حل برای مشکلات خاورمیانه در امرالی است. از همین رو باید ما این مبارزه را بیش از پیش تقویت نموده و آن را گسترش بخشیم.

 

"فریاد علیه سکوت"

ناصر یاغز در پایان سخنان خود به مجامع بین‌المللی اشاره کرده و گفت: دولتهایی که خود را منادی حقوق بشر معرفی می‌نمایند در برابر چنین وضعیتی سکوت پیشه کرده و نمی‌خواهند واقعیتهای آن را مشاهده نمایند. اگر تا کنون در برابر این اعتصاب موضع نگرفته‌اند، خود نیز به گونه‌ای دیگر شرکای دولت فاشیستی ترک قلمداد می‌شوند. خلق کرد و خصوصا جوانان کرد چنین امری را نپذیرفته و در مقابله با چنین وضعیتی به مقاومت دست می‌زنند. از همین رو از تمامی نهادهای مدنی و اجتماعی می‌خواهم که در مقابل وضعیت کنونی بیش از این سکوت ننمایند. در پایان ناصر یاغز اظهار داشت که با اتحادی قدرتمند و با انسجام به پیروزی دست یافته و انزوا را خاتمه خواهیم بخشید.