ناصر یاغز ۱۵۶ روز است که مقاومت می‌کند

فعال سیاسی ناصر یاغز ۱۵۶ روز است علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذا زده است. روز به روز وضعیت جسمانی وی وخیم‌تر می‌شود.

اعتصاب غذای فعالین که با پیشگامی لیلا گوون و با هدف پایان حصر عبدالله اوجالان آغاز شد، در شهر هولیر و سایر شهرها و شهرکهای باشور کردستان ادامه دارد. ناصر یاغز عضو نمایندگی ه.د.پ در شهر هولیر مدت ۱۵۶ روز، فدیله توک ۹۶ روز، هریم محمود ۶۱ روز و نهرو خانقینی ۲۱ روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

 

وضعیت جسمانی یاغز بدتر شده است

در نمایندگی ه.د.پ در هولیر باشور کردستان اعتصاب غذا مدت ۱۵۶ روز است که ادامه دارد. امروز گروه ۷٨مین دست به اعتصاب غذا زدند.

 

هم زمان در شهر سلیمانیه در جامعه‌ی کارگران مزوپوتامیا مدت ۱۳۳ روز است اعتصاب غذا برای پایان دادن به حصر رهبر آپو ادامه دارد و امروز نیز گروه ۶۷م اعتصاب خود را آغاز کردند.