نخستین کنفرانس ژنولوژی در شمال سوریه آغاز شد

این کنفرانس دو روزه با مبنا قراردادن علم ژنولوژی (زن‌شناسی) به بررسی و تحلیل مسائل مربوط به جامعه‌، خانواده، زنان و محیط‌زیست می‌پردازد

این کنفرانس دو روزه با مبنا قراردادن علم ژنولوژی (زن‌شناسی) به بررسی و تحلیل مسائل مربوط به جامعه‌، خانواده، زنان و محیط‌زیست می‌پردازد

 

با مشارکت تعداد قابل توجهی از زنان روژاوای کردستان و شمال سوریه، نمایندگان سازمان‌های فعال حقوق زنان و جامعه‌ی مدنی، نخستین کنفرانس ژنولوژی شروع به کار نمود.

قبل از ظهر امروز٢٢ دیماه ١٣٩۶، در سالن آکادمی فرهنگ و هنر دجله، در شهر دیرک از توابع کانتون جزیره اولین کنفرانس ژنولوژی با شعار "ژنولوژی با حقیقت زن، واقعیت جامعه را نمایان می‌سازد" آغاز گردید. 

 

کنفرانس با یک دقیقه سکوت به احترام شهدای راه آزادی آغاز شد. سپس سخنگوی کمیته‌ی تدارک کنفرانس، به همه‌ی مشارکت کنندگان خیر مقدم گفت.

 

"فوزا یوسف" رییس مشترک کمیته‌ی اجرایی فدرالی دمکراتیک شمال سوریه، اولین سخنران این کنفرانس بود. یوسف سخنان خود را با خیرمقدم به شرکت کنندگان آغاز کرد و اظهار کرد:"میهن ما در جنگ بسر می‌برد. به دلیل سیاست‌های جنسیت‌گرا، بنیادگرایی دینی و ملی‌گرایی هر روز زنان دیگری کشته می‌شوند. دلیل اصلی تداوم جنگ این ذهنیت است."

 

شرکت کنندگان به اوجالان درود فرستادند

فوزا یوسف در ادامه بر نیاز فوری جامعه به گذار از ذهنیت ارتجاعی تأکید کرده و افزود:"به نوبه خود به رهبر آپو درود می‌فرستم که با تمام زنان رفاقت نمود و با فلسفه آزادیخواهی مبارزه‌ای را سازماندهی نمود که زن نقش اساسی را در آن ایفا نماید. "

 

در ادامه پیام جنبش آزادی زنان ایزدی قرائت شد و سپس سینویزیونی از در رابطه با ژنولوژی به نمایش درآمد. در سینویزیون ارزیابی‌های عبدالله اوجالان در رابطه با نیاز حیاتی جامعه به ژنولوژی گنجانده شده بود.

 

در ادامه گزارشهای مربوط به آکادمی‌های ژنولوژی قرائت گردیدند و تحلیلات اجتماعی در رابطه با ژنولوژی صورت می‌گیرد.

 

این کنفرانس دو روز ادامه خواهد داشت.