نشست رایزنی اتحاد ملی به کارهای خود پایان داد

ساعت ١٧ به وقت محلی نشست رایزنی اتحاد ملی پس از دو روز بحث و گفتگو در سالن نشست‌های تالار هنر شهر سلیمانیه جنوب کردستان به پایان رسید

ساعت ١٧ به وقت محلی نشست رایزنی اتحاد ملی پس از دو روز بحث و گفتگو در سالن نشست‌های تالار هنر شهر سلیمانیه جنوب کردستان به پایان رسید

 

 

نشست رایزنی اتحاد ملی از ساعت ٩ امروز در دومین روز خود با قرائت پیامهای احزاب و دیدگاههای نویسندگان، مادران شهدا، استادان دانشگاه، روشنفکران، معتمدین و روحانیون ادامه یافت. نشست تا ساعت ١۵:٣٠ با بیان نظرات نمایندگان به کارهای خود ادامه داد و سپس قطعنامه مصوب دیوان کنفرانس به زبانهای کرمانجی و سورانی قرائت شد. شرکت کنندگان هم دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در رابطه با قطعنامه و افزودن موارد دیگر به آن بیان نمودند.

 

نشست تا ساعت ١٧ ادامه یافت. سپس در کنفرانسی خبری که در ساعت ١٧:٢٠ در محل برگزاری نشست برگزار شد، آدم اوزون از اعضای دیوان نشستِ رایزنی اتحاد ملی کردستان در سخنانی تصریح کرد که اولین نشست رایزنی را با موفقیت به انجام رسانده و پنج نشست دیگر در آینده برگزار خواهند شد.

 

آدم اوزون در سخنان خود افزود:"در دور دوم نشست‌های ویژه هر کدام از بخشهای کردستان و اروپا جداگانه برگزار می‌گردند. در مرحله سوم هیئتی برای برگزاری کنگره ملی کُرد تعیین خواهد شد. "

 

اعلام شد کە امشب قطعنامه ‌نهایی نشست رایزنی اتحاد ملی پس از قید دیدگاههای حاضرین منتشر خواهد شد.