نظامیان اشغالگر سپاه یک کولبر را به ضرب گلوله زخمی کردند

نیروهای سپاه در منطقه مرزی نوسود یک کولبر کُرد را به ضرب گلوله زخمی کردند. جنایت سپاه در کردستان پایانی ندارد.

نیروهای سپاه در منطقه مرزی نوسود یک کولبر کُرد را به ضرب گلوله زخمی کردند. جنایت سپاه در کردستان پایانی ندارد.

 

آنطور که خبرگزاری هرانا گزارش داده است این حمله دیروز در روستای "هانی گرمله" از توابع نوسود روی داد.

 

نظامیان سپاه پاسداران شهروندی به نام مصطفی حاجی را به ضرب گلوله زخمی کردند. گفته می‌شود او در بیمارستان شهر سنه در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.

 

پدیده کولبری نتیجه سیاست‌های فاشیستی رژیم ایران و فقر و محرومیت است. مقامات تهران می‌خواهند کردها در معرض گرسنگی تسلیم شوند و کولبران کشتار می‌شوند چون راه دیگری برای تأمین مخارج خانواده های خود پیدا کرده اند.