نماینده‌ی کارگران استان سنه: دستمزد کارگران استان سنه یک سوم خط فقر است

ابراهیمی نماینده‌ی کارگران استان سنه از دستمزد بسیار کم کارگران این استان گله‌مند است. وی می‌گوید دستمزد کارگران در این استان بسیار کمتر از خط فقر و یک سوم آن میباشد

سید شاکر ابراهیمی نماینده‌ی کارگران استان سنه از دستمزد بسیار کم کارگران این استان گله‌مند است. وی می‌گوید دستمزد کارگران در این استان بسیار کمتر از خط فقر و یک سوم آن میباشد.

 

بنا به گفته‌ی وی وضعیت معیشتی کارگران روز به روز بدتر شده و یک سوم سهم معیشتی تعیین شده توسط دولت است. بنابراین کارگران کُرد تنها قادر به تهیه‌ی یک سوم سبد معیشتی خود میباشند.

 

تورم بالا، در کنار دستمزد کم وضعیت کارگران را بدتر کرده و هر روز قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد.

 

سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال روژهلات کردستان مطابق رفتارهای رژیم‌های اشغالگر است که از سرزمین‌های تسخیر شده همچون کولونی تغذیه می‌کنند و تحریم‌های اقتصادی چهار دهە اخیر و سیاست‌های ضدبشری در قبال کردها، مصداق بارز عملکردهای رژیم ایران در این بخش از کردستان است.