نیروهای گریلا: محافظت از جنوب کردستان وظیفه‌ی ماست

نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار اعلام کردند، علی‌رغم حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه خلق موطن خویش را رها نساخته‌ و افزودند، نیروهای گریلا تا آخرین نفس خویش مبارزه خواهند کرد.

  نیروهای گریلا با اشاره به سیاست‌های نابودگر دولت اشغالگر ترکیه علیه خلق جنوب کردستان اعلام کردند، این سیاست‌ را درهم خواهند شکست.

  گیوارا کردان از نیروهای گریلای ه.پ.گ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات اعلام کرد، هدف ترکیه نه تنها پ.ک.ک بلکه تمامی خلق کرد است. وی با اشاره به رویداد شیلادزه اعلام کرد، " جوانان شهید شدند اما پ.د.ک سکوت کرد، به یارای خلق نرفت و از دولت ترکیه نیز پوزش طلبید. علی‌رغم آن که پ.د.ک زیان وارده بر خلق را می‌بیند و از شهادت‌ها نیز آگاه است اما چنان نشان می‌دهد که هیچ چیزی روی نداده است و موضعی بدین شکل را اتخاذ کرده است. به هیچ عنوان بدین مسئله فکر نمی‌کنند کردستان تاراج می‌شود یا نه. خلق شیلادزه با دیدن این موضع قیام کردند. پ.د.ک جوانان بسیاری که علیه این سیاست قیام کرده بودند را به زندان انداخت."

  "محافظت از جنوب کردستان وظیفه‌ی ماست"

  گیوارا کردان اظهار داشت، خلق جنوب کردستان اشتباهات موجود در سیاست‌های پ.د.ک را می‌بینند و افزود،‌" ما به عنوان نیروهای گریلا سال‌هاست که در این سرزمین بسر می‌بریم و از جنوب کردستان محافظت می‌کنیم. وظیفه‌ی ما محافظت از این خاک است. وظیفه‌ی نیروهای گریلا مبارزه برای آزادی است، برای آزادی پیکار نموده و از میهن خویش دفاع می‌کند. گریلا بدین معناست. آماده‌ایم برای این هدف زندگی خویش را فدا نماییم. بایستی خلقمان در برابر این اقدامات سکوت نکنند. با ادامه‌ی سکوت‌ها کشتارهایی بمانند کشتار کورتک افزایش یافته و حملات خود را علیه خلق افزایش می‌دهند. دولت ترکیه خواهان نبرد کردها علیه یکدیگر است و جنوب کردستان را نیز تخلیه نماید."

  " مسئله پ.ک.ک نیست بلکه تمامی خلق کرد است "

  گریلا گیوارا کردان با خاطر نشان ساختن حملات دولت ترکیه علیه غیرنظامیان اعلام کرد،‌" مشکل آن‌ها مسلح و یا غیرمسلح نیست. کردها را هدف قرار می‌دهند. مسئله پ.ک.ک نیست بلکه تمامی خلق کرد است. موجودیت خلق کرد را در جنوب کردستان قبول نمی‌کنند. "

  بنفش آگر گریلای یژاستار با اشاره به عملیات نیروهای گریلا در برابر حملات دولت ترکیه اعلام کرد، تا آخرین نفس خویش مبارزه خواهند کرد. بنفش آگر اظهار داشت، "عملیات‌های تک‌تیراندازی و انفجاری انجام شده‌اند. نیروهای گریلا در جنوب کردستان به سنگر‌های ارتش ترکیه حمله می‌کنند. دولت ترکیه فهمید که با حملات زمینی به نتیجه دست نخواهد یافت و سعی دارد از راه تکنولوژی‌های نظامی به این هدف دست یابد. اما انسان‌ها و اراده‌ی آن‌ها را نمی‌بیند. علی رغم تمامی حملات، خلق موطن خویش را ترک نکرده  و از آن محافظت می‌کنند. تا آخرین نفس خویش همراه با خلقمان خواهیم بود."