نیروی خوددفاعی جنوب کردستان اعلام شد

  نیروی خوددفاعی جنوب کردستان با قرائت بیانیه‌ای در کوهستان‌های کردستان اعلام موجودیت کرد. این نیروها در بیانیه‌ی خویش اعلام کردند، " پایگاه‌های نظامی اشغالگران در جنوب را هدف قرار می‌دهیم."

  نیروی خوددفاعی جنوب کردستان در طی مراسمی نظامی اعلام موجودیت کرد.

  بیانیه از سوی یکی از فرماندهان این نیروهای قرائت شد. در بیانیه آمده است، " در مناطق مورد اختلاف در جنوب کردستان کارزار عرب ساختن، چپاول کردن، قتل و ربودن آغاز شده است.

  در همان وقت دولت عثمانی جدید اشغالگری جدیدی را علیه تمامی کردستان و بویژه در مناطق برادوست، کرکوک و بهدینان اعمال می‌کند. متاسفانه قدرت‌های جنوب کردستان با این اشغالگری همکاری می‌کنند و در برابر تالان ارزش‌ها و فرهنگ و بیش از هر چیزی اقتصاد و جغرافیای کردستان موضعی ندارند. "

  نیروهای خوددفاعی جنوب کردستان در بیاینه‌ی خویش اعلام کردند، این نیرو در واکنش به سکوت احزاب و نیروهای اقلیم کردستان در برابر اشغالگری دولت ترکیه تشکیل شده است.

  در بخشی دیگر از بیانیه آمده است،  نیروهای دفاع ذاتی تمامی پایگاه‌های دولت ترکیه در جنوب کردستان را هدف قرار خواهند داد. همچنین از نیروهای پیشمرگ و جریان‌های سیاسی در جنوب کردستان درخواست کردند که همراه با یکدیگر اشغالگران را از کردستان از میان بردارند.