هزاران تن از شهروندان شمال سوریه یک بار دیگر رهسپار عَفرین شدند

یک بار دیگر هزاران تن از شهروندان خلق‌های شمال سوریه برای حمایت از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین رهسپار این کانتون شدند

یک بار دیگر هزاران تن از شهروندان خلق‌های شمال سوریه برای حمایت از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین رهسپار این کانتون شدند.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات اعلام کرد که هم اکنون کاروانی از خودروهای هزاران تن از شهروندان روژاوای کردستان – شمال سوریه برای حمایت از مقاومت تاریخی کانتون عَفرین و محکوم کردن حملات دولت اشغالگر ترکیه راهی کانتون عَفرین شدند.

 

گفتنی‌ست که تا کنون هزاران تن از شهروندان چهار بخش کردستان و سایر نقاط جهان به کانتون عَفرین رفته‌اند.