هواپیماهای جنگنده ترکیه اطراف مرکز پ.د.ک را بمباران کردند

عصر دیروز هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترک پمپ بنزین آمِدی را بمباران کردند که در نزدیکی شاخەی ۱۸ حزب دمکرات کردستان قرار دارد.

  عصر دیروز هواپیماهای جنگندەی ارتش اشغالگر ترک پمپ بنزین آمِدی در نزدیکی شاخه ۱۸ حزب دمکرات کردستان را بمباران کردند.

  در نتیجەی این بمباران زیان بسیاری به راه ارتباطی دهوک – آمِدی وارد شده و پمپ بنزین تخریب شد. شهروندان در نتیجەی این بمبارانها به محل واقعه رفته و علیه اشغالگری دولت ترک اعتراض کردند.