هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه خانتور و پساخا را بمباران کردند

هواپیماهای جنگندەی ترکیه در ساعات صبح امروز کوهستان خانتور و درەی پساخا را بمباران کردند.

  با توجه به اطلاعات به دست آمده از سوی منابع محلی، هواپیماهای جنگنده در ساعت ۸:۱۰ حومه کوهستان خانتور و درەی پساخا در منطقه سندیان در زاخو از توابع دهوک را بمباران کردند.