هواپیماهای جنگی دولت ترکیه مناطق حفاظت شده مدیا را بمباران کردند

کوهستان های مناطق حفاظت شده مدیا زاپ، خاکورک، هفتانین و قتدیل شب گذشته از طرف هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه هدف حملات هوایی قرار گرفت.

کوهستان های مناطق حفاظت شده مدیا زاپ، خاکورک، هفتانین و قتدیل شب گذشته از طرف هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه هدف حملات هوایی قرار گرفت.

 

مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی ه.پ.گ در بیانیه ای کتبی اعلام کرد که ارتش ترکیه مناطق حفاظت شده مدیا را هدف حملات هوایی قرار داده است.

 

بیانیه مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی ه.پ.گ بدین شرح می باشد:" هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه در شب (١٢ نوامبر/٢١ آبان) سال جاری مناطق حفاظت شده مدیا هقتانین، خاکورک، قندیل و زاپ را مورد حمله هوایی قرار داده اند".

 

مرکز مطبوعاتی و اطلاع رسانی ه.پ.گ در ادامه افزود:" شب گذشته از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢٣:٣٠ روستای شامکِه و رنجبرآغا در منطقه زاپ، روستای مارادو و دره بوتِه در منطقه قندیل، کوهستان پارتیزان در منطقه هفتانین و کوهستان های شهید شریف، بَربزنا، عبدول کوی در منطقه خاکورک هدف بمباران هواپیماهای جنگی ارتش ترکیه رار گرفته اند".