هومانیته: اگر سکوت کنید اردوغانِ دیکتاتور مردم را قتل‌عام خواهد کرد

روزنامه فرانسوی هومانیته در مورد قتل عام در عفرین و سکوت کشورهای اروپایی مطلبی انتقادی منتشر کرد.

روزنامه فرانسوی هومانیته در مورد قتل عام در عفرین و سکوت کشورهای اروپایی مطلبی انتقادی منتشر کرد.

 

جین امانول دوکوین در شماره امروز این روزنامه مطلبی با عنوان "قتل عام در عفرین" منتشر کرد.

 

وی نوشته خود را اینگونه آغاز میکند" اگر سکوت کنید رجب طیب اردوغان دیکتاتور در عفرین قتل عام به راه خواهد انداخت" و سپس به وضعیت وخیم عفرین اشاره می‌کند و می‌گوید عفرین هم از جانب هوا و هم زمین بمباران میشود.

این روزنامه برای عفرین شهر شهید را انتخاب میکند که پیشتر این عنوان برای کوبانی به کار رفته بود.

 

روزنامه هومانیته به قتل‌عام غیر نظامیان در عفرین اشاره کرده و معتقد است این قتل‌عام با برنامه ی قبلی صورت میگیرد. رئیس جمهوری ترکیه با همکاری بازمانده‌های داعش در مقابل کردها جنگی بزرگ به راه انداخته است. رژیم ترکیه قصد دارد با خونریزی قدرت خود را در منطقه تثبیت کند.

 

در ادامه به مبارزات خلق کُرد در مقابل داعش پرداخته و میگوید کردها در مقابل داعش قهرمانانه مبارزه کردند و نباید مبارزات آنها فراموش شود. اردوغان کردها را در هر جایی که باشند قتل عام می‌کند حتی در سوریه و عفرین.

 

نویسنده در ادامه می‌پرسد:"پس چرا جهان اینها را نمی‌بیند؟"

 

در پایان این مطلب آمده است که اگر نمی‌خواهیم یک نسل کشی در عفرین توسط ترکیه رخ دهد باید اروپا هوشیار شود و سازمان ملل به رژیم ترکیه فشار وارد کند تا دست از قتل عام کردها بردارد. نویسنده مقاله نارضایتی خود را از سکوت کشورهای اروپایی اعلام می‌کند.