هیئتی از طرف ک.ن.ک به دیدار اعتصاب کنندگان گرمیان رفت

​​​​​​​با هدف حمایت و پشتیبانی از اعتصاب غذای فعالین در مخالفت با حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد هیئتی متشکل از اعضای کنگره‌ی ملی کردستان ک.ن.ک به دیدار اعتصاب کنندگان گرمیان در باشور کردستان رفتند.

روز گذشته هیئتی از کنگره‌ی ملی کردستان با هدف حمایت و پشتیبانی از اعتصاب غذای فعالین در مخالفت حصر اوجالان به دیدار هریم محمود و گلباخ جلال رفتند. هریم محمود مدت ۵۰ روز و گلباخ جلال مدت ۲٨ روز است که با هدف پایان حصر رهبر آپو دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

 

پروین عزیز یکی از اعضای این هیئت در کنفرانس مطبوعات در مورد هدف آنها از این دیدار گفت: هدف ما نشان دادن موضع و پشتیبانی از پیام و درخواست اعتصاب کنندگان گرمیان است که آنها در جریان مبارزه‌ای مدنی و قابل ستایش قرار دارند و این مبارزه اکنون به کمپینی جهانی تبدیل شده است.

 

پروین عزیز در ادامه‌ی سخنانش گفت: خلق کرد امروز به این شکل از مبارزات نیاز دارد به همین دلیل ما از آنها سپاسگذاریم و پیام و خواست آنها پیام و خواست ماست.

 

از همین جا از سایر سازمان‌ها و طیف‌های دیگر می‌خواهیم برای پشتیبانی از این مبارزات در راستای حقوق بشر و آزادی بیان و پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان قدم بردارند.