هیئت روژاوا و پژاک بر لزوم اتحاد و یکپارچگی خلق کرد تاکید کردند

هیئتی از روژاوای کردستان با پژاک دیدار کرده و بر لزوم اتحاد و یکپارچگی خلق کرد تاکید کردند. 

  به نقل از خبرگزاری روژ نیوز، هیئت روژاوای کردستان، متشکل از ۴ حزب و جریان سیاسی کرد در روژاوای کردستان در چهارچوب دیدارهایشان با احزاب جنوب، شمال و شرق کردستان امروز با روسای مشترک پژاک دیدار کردند.  

  پس از این دیدار، در کنفرانس خبرنگاری جمال شیخ باقی رئیس حزب دمکرات کرد سوریه از موضع پژاک تقدیر نموده و اعلام کرد،" پژاک یکی از جریان‌های بسیار نزدیک به انقلاب روژاوای کردستان است، نشستمان بسیار موفقیت آمیز بود. درباره‌ی مسائل اشغالگری ترکیه در جنوب و روژوای کردستان، همچنین درباره‌ی موفقیت‌های روژاوای کردستان و مبدل کردن این موفقیتها از بعد نظامی به سیاسی وهمچنین مقطع کنونی کردستان و منطقه گفت‌وگو کردیم و بر لزوم اتحاد در این برهه تاکید شد."

  زیلان وژین ریاست مشترک پژاک با اشاره به اهمیت دیدارهای هیئت روژاوا اعلام کرد، " در مسئله‌ی اتحاد کردها این اقدامات را مهم میبینیم، هم اکنون در برهه‌ای حساس بسر برده و اشغالگران کردستان هر روزه به اشغالگری خود را در کردستان توسعه میبخشند. معتقد هستیم تلاش‌های این هیئت برای اتخاذ موضعی یکپارچه در برابر اشغالگران بسیار مهم است. بایستی این هیئت برای ما و دیگر جریان‌های سیاسی شرق کردستان بمانند الگویی بوده و لازم است این یکپارچگی و اتحاد را در میان خویش ایجاد نماییم. ما؛ بمانند حزب پژاک برای دستیابی به اتحاد ملی تلاش‌ خواهیم نمود."