ه.پ.گ اسامی هفت گریلای شهید را اعلام کرد

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ اسامی هفت تن از گریلاها را که در منطقه برادوست جنوب کردستان مقابل ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیده بودند را با انتشار بیانیه‌ای کتبی انتشار داد

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی ه.پ.گ اسامی هفت تن از گریلاها را که در منطقه برادوست جنوب کردستان مقابل ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیده بودند را با انتشار بیانیه‌ای کتبی انتشار داد.

 

بیانیه کتبی نیروهای مدافع خلق موسوم به ه.پ.گ بدین شرح می‌باشد:" دولت اشغالگر ترکیه از روز ٢٣ اسفند سال گذشته تا ۶ فروردین سال جاری در منطقه برادوست جنوب کردستان اقدام به عملیات نظامی کرده است. گریلاهای ما با مقاومتی والا در برابر استعمارگری رژیم غاصب ترکیه مقاومتی بی‌همتا نشان داده و بارها آن‌ها را درهم شکستند.

 

گریلاهای ما در این منطقه با پیشاهنگی رفیق "آگری" ضربات سهمگینی را بر دولت ترکیه وارد کردند. دولت ترکیه که توان مقاومت را نداشت با استفاده از جنگنده‌های هوایی و استفاده از تسلیحات سنگین نظامی به گریلاهای ما حمله کرد. در حملات رژیم اشغالگر ترکیه هفت تن از رفقای ما با مبارزه‌ای بی‌نظیر به شهادت رسیدند".

 

اسامی گریلاهای شهید بدین گونه می‌باشد:

بیردال بورهانلی با کد "آگر مظلوم پیر دوغان"

ابراهیم گَلیجی با کد "آرگش تِکوشَر"

مهدی دالمیش با کد "جوان کچی"

یلدرم کوجا با کد "انتقام زاگروس"

چنگیز دوندار با کد "رستم شَمزینان"

محمد رشید ساوجو با کد "تِکوشَر مِردین"

وَدات چَتین با کد "خِویِن‌رِژ گَوَر"