ه.پ.گ اسامی هفت شهید عرصه درسیم را منتشر کرد

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق مشخصات هفت گریلا را که در درگیری اول نوامبر/١٠ آبانماه سال جاری در عرصه درسیم به شهادت رسیده بودند اعلام نمود

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق مشخصات هفت گریلا را که در درگیری اول نوامبر/١٠ آبانماه سال جاری در عرصه درسیم به شهادت رسیده بودند اعلام نمود

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"ارتش فاشیست ترکیه در جنگهای تحمیلی بر کردستان روزانه متحمل تلفات سنگینی می‌شود و سعی در لاپوشانی آنها دارد. اگر چه برخی از رفقای ما پس از مقاومتی قهرمانانه از سوی رژیم ترکیه به شهادت رسید اما متذکر می‌شویم که تلفات دشمن بسیار بیشتر از آمارهای موجود است و به هیچ یک از اهداف خود دست نخواهد یافت. در درگیریهای سنگین اول نوامبر ارتش ترکیه با استفاده از تکنولوژی و جت‌های جنگنده عرصه سیدار حومه درسیم را بشدت بمباران کرد. ارتش ترکیه با هدف عملیات زمینی در این منطقه نظامیان زیادی را به این منطقه گسیل کرد و با مقاومت رفقای ما با فرماندهی رفیق ساواش اورفا روبرو شد. رفقا تا آخرین گلوله با دشمن جنگیدند و کشته‌های زیادی را بر اشغالگران تحمیل نمودند. در این درگیری رفیق ساواش و هفت تن از رفقای دیگر به شهادت رسیدند. مشخصات یکی از رفقای شهید هنوز محرز نیست."

 

ه.پ.گ مشخصات گریلاهای شهید را اینگونه اعلام کرده است:

   نام: حمزه گُلَر

   کد سازمانی: ساواش اورفا

   محل تولد:؛ رحا

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

   نام: مظلوم ترکوغلو

   کد سازمانی: جیهان آمَد

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

 

   نام: احمد آکباش

   کد سازمانی: چکدار جزیره

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

   نام: مهمت چلیک

   کد سازمانی: دوزدار آرارات

   محل تولد: الیح

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

   نام: گولان تام

   کد سازمانی: هِلین مونزور

   محل تولد: ایغدیر

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

   نام: رمزیه باگرتان

   کد سازمانی: مدیا دیرک

   متولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

***

   نام: اژدر یوجَدال

   کد سازمانی: تولهلدان سمسور

   محل تولد: سمسور

   زمان و مکان شهادت: ١٠ آبانماه ١٣٩۶/ درسیم

 

ه.پ.گ در پایان اطلاعیه با تجلیل از مقاومت قهرمانانه شهید ساواش و رفقای وی، ضمن تاکید بر پیمان وفاداری به آرمانهای شهدای راه آزادی کردستان مراتب تسلیت خود را به خانواده این شهیدان و تمام خلق میهن‌دوست اعلام نموده است.