ه.پ.گ اطلاعیه‌ی قبلی خود را دربار‌ه‌ی شهدای خاکورک را اصلاح کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای، اطلاعیه‌ی منتشر شده در ۱۰ آرویل/۲۱ فروردین را اصلاح نمود.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ در اطلاعیەی ۲۸ آرویل/ ۸ اردیبهشت اعلام کرده بود، روز ۱۰ آرویل/۲۱ فروردین، ۴ گریلای یژاستار به شهادت رسیدەاند.

  ه.پ.گ  اطلاعیهی منتشر شده در ۲۸ آوریل را تصحیح نموده و افزود، گریلا زیلان جوانرو به شهادت نرسیده و هم اکنون در حال انجام وظایف خویش است. در نتیجەی این حملات گریلای دیگری به نام زیلان هِوی ( سمیرا دلایمیلان) به شهادت رسیده است. 

  ه.پ.گ از خانواده‌ی دلایمیلان و تمامی خلق میهن دوست کردستان پوزش طلبیده و مراتب تسلیت خود را اعلام کرد.
 

مشخصات گریلای شهید به شرح زیر است: 
نام: سمیرا دلایمیلان 
کد سازمانی: زیلان هِوی
محل تولد: خوی
زمان و مکان شهادت: ۱۰ آوریل/ - خاکورک

ه.پ.گ در پایان بیانیه با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرده است