ه.پ.گ: با ایستاری مصمم فشارهای دولت ترکیه را درهم می‌شکنیم

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به حملات و فشارهای دولت ترکیه علیه خلق کُرد همگان را به ایستاری رادیکال علیه رژیم و سیاستهای سرکوبگرانه آن فراخواند.

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به حملات و فشارهای دولت ترکیه علیه خلق کُرد همگان را به ایستاری رادیکال علیه رژیم و سیاستهای سرکوبگرانه آن فراخواند.

 

در اطلاعیه آمده است:"دولت غاصب ترکیه در تمامی کردستان به سیاستهای سرکوبگرانه علیه میهن دوستان ادامه می‌دهد و از جنگ با گریلا را بر آنها تحمیل می‌نماید. هدف رژیم کشتار کردها از سوی کردهاست. نمونه عینی آن در روستاهای عصیان و حومه آن به وضوح دیده شد.

 

مسئولین فاشیست دولت ترکیه به ساکنان روستاهای عصیان و معتمدین روستای وِ گفته‌اند: 'با ما علیه گریلاها بجنگید در غیراینصورت شما را به زندان محکوم می‌كنیم.' هدف دولت ترکیه ایجاد رعب و وحشت میان خلق است.

 

دولت ترکیه در تلاش برای اشاعه مزدوریگری در عرصه‌ای است که هیچگاه در صفوف دشمنان [جنبش آزادیخواهی کردستان] قرار نگرفته‌اند.

 

دولت ترکیه مدعی بکارگیری تانک و هواپیماهای جت جنگی است، پس چرا از خلق ما برای مشارکت در حمله بر گریلا لابه می‌كند. خلق ما باید پاسخی درخور به دشمنان دهد و با آنان همکاری ننماید.

 

هدف فشارهای دولت ترکیه بر روستاهای مذکور در عرصه سرت حاکی از پوچ بودن اقدامات رژیم ترکیه است، فشارهای رژیم ترکیه علیه روستائیان با ایستار مصمم خلق و گریلا نقش برآب خواهند شد."