ه.پ.گ: در مردین ۲ ارتشی کشته شدند

مرکز خبررسانی ه.پ.گ اعلام کرد، در اوخر ماه مه میان نیروهای گریلا و ارتش اشغالگر ترکیه در میان ماهسرت و مردین درگیری رویداده است. در نتیجەی این درگیری ۲ ارتشی کشته شده‌اند.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ اطلاعیەای را دربارەی عملیات گریلا و حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه منتشر کرد.

  در بیانیەی ه.پ.گ آمده است: " روز ۲۸ مه/۷ خرداد زمانیکه یگانی از نیروهایمان در میان ماهسرت و مردین به انجام وظایف خویش مشغول بودند با نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه روبرو شده و درگیری رویداده است. در این درگیری نیروهایمان ضربات سختی را به دشمنان وارد ساخته و ۲ ارتشی کشته شدند.

  در ادامه بیانیه ه.پ.گ اعلام کرد، پس از درگیری ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه تحرکاتی را آغاز کرده است و افزود "نیروهای ارتش اشغالگر ترکیه در روز ۵ ژوئن/۱۵ خرداد بدون کسب هیچ نتیجەای عقب نشینی کردند. یگانمان بدون هیچ آسیبی به نقطەی خویش بازگشتند."

  حملات هوایی

  در ادامه بیانیه ه.پ.گ دربارەی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه اعلام کرد:

   " ساعت ۶:۳۰ روز ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد هواپیماهای جنگندەی ارتش اشغالگر ترکیه ناحیەی چمچو در حفتانین، ساعت ۹ حومه روستای فلا در زاپ را بمباران کردند. در نتیجهی این بمباران ها آسیبی به نیروهایمان وارد نشد.

  روز ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد ارتش اشغالگر ترکیه حومه روستای پراخ و نواحی قصروک، پارتیزان و شهید احمد رپو در حفتانین واقع در مناطق حفاظتی مدیا را هدف حملات توپخانهای قرار داد. در نتیجەی توپبارانها زیان بسیاری به باغ و بوستان اهالی منطقه وارد شده و بخشی از مناطق جنگلی آتش گرفت."