ه.پ.گ مشخصات دو گریلای شهید را اعلام کرد

مرکز مطبوعات و اطلا‌ع‌رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت سه گریلای خود در منطقه اومریا واقع در بخش نصیبین ایالت مردین خبر داده است.

مرکز مطبوعات و اطلا‌ع‌رسانی نیروهای مدافع خلق با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت سه گریلای خود در منطقه اومریا واقع در بخش نصیبین ایالت مردین خبر داده است.

 

در اطلاعیه ی.پ.گ آمده است:

"ساعت ٢٣:۵۵ دقیقه نیمه شب ٢۴ ژوئیه یکی از یگانهای ما حین انجام وظایف خود در منطقه اومریا حومه نصیبین واقع در مردین با نیروهای ارتش غاصب ترکیه درگیر شده‌اند. درگیری دو ساعت به درازا کشید و در نبردی که تعدادی از نیروهای دشمن کشته وزخمی شدند سه تن از رفقای ما پس از نبردی قهرمانانه به شهادت رسیدند. مشخصات رفقا کارکر و دیار محرز شده است اما مشخصات رفیق دیگرمان پس از کسب جزئیات با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود.

 

قبل از همه مراتب همدردی خود را به خانواده رفقا و خلق میهن‌دوست اعلام می‌کنیم و پیمان خود را با آرمان‌های آنان تجدید می‌نماییم."

 

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام: خلیل یگیت

   کد سازمانی: دیار قندیل

   محل تولد: شرنخ

   زمان و مکان شهادت: ٢۴ ژوئیه ٢٠١٨/ مردین

 

   نام: سلیم دامار

   کد سازمانی: کارکر آمانوس

   محل تولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ٢۴ ژوئیه ٢٠١٨/ مردین