ه.پ.گ مشخصات شهدای پله‌مور درسیم را منتشر کرد

مرکز مطبوعات نیروهای مدافع خلق شناسنامه شش گریلای جانباخته درگیری چهارم آوریل ٢٠١٨/  ١۵ فروردین ١٣٩٧ با ارتش غاصب ترکیه در بخش پله‌مور استان درسیم را منتشر کرد

مرکز مطبوعات نیروهای مدافع خلق شناسنامه شش گریلای جانباخته درگیری چهارم آوریل ٢٠١٨/  ١۵ فروردین ١٣٩٧ با ارتش غاصب ترکیه در بخش پله‌مور استان درسیم را منتشر کرد

 

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"در بیانیه روز ١١ آوریل اعلام کرده بودیم که ارتش غاصب ترکیه در روزهای دوم لغایت چهارم آوریل در عرصه‌های شهید هربژی و ‌شهید حسن بخش پله‌مور درسیم دست به عملیات نظامی علیه نیروهای ما زد و درگیری سنگینی مابین نیروهای ما و یگانهای دشمن روی داد. با پیشاهنگی فرماندهی ایالت ارزروم رفیق کمال گارزان این درگیری‌ها به حماسه‌ای تاریخی مبدل شد. ما پیشتر اعلام کرده بودیم که شش رفیق در این درگیری‌ها به شهادت رسیده‌اند. هر شش رفیق با روحیه‌ای فدایی در برابر حملات ویرانگر ارتش غاصب ترکیه جنگیدند و تا آخرین گلوله به مبارزه ادامه دادند. اعلام مشخصات رفقای شهید بدلیل وضعیت جنگی با تأخیر مواجه شد.

 

مشخصات شهدا به این شرح است:

   نام: چکان آسوس

   کد سازمانی: چکدار مامکوت

   محل تولد: الیح

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨/ درسیم

 

   نام: ماشالا ملازگرد

   کد سازمانی: هارون مونزور

   محل تولد: چولگ

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨/ درسیم

 

   نام: اوزگور اوچوجو

   کد سازمانی: روژهات گوورا

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨

 

   نام: عبدالله کُرکماز

   کد سازمانی: سیپان خلات

   محل تولد: موش

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨/ درسیم

 

   نام: مهمت رهبر چتین

   کد سازمانی: سورو هازرو

   محل تولد: آمَد

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨/ درسیم

 

   نام: یاکوپ دنیز

   کد سازمانی: ولات رِدور

   محل تولد: ارزروم

   زمان و مکان شهادت: ۴ آوریل ٢٠١٨/ درسیم

 

ه.پ.گ از تمام شهیدان و به ویژه شهدای کارزار‌های سال ٢٠١٨ تجلیل کرده و آنانرا میراثداران مقاومت پ.ک.ک عنوان کرده است.

 

نیروهای مدافع خلق در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و خلق میهن‌دوست، مراتب وفاداری به آرمانهای شهیدان تا تحقق آزادی خلق را تجدید نموده است.